Kampaania on lõppenud!


02.03.2020

„Cheetos Arts Academy” tarbijakampaania reeglid

 1. Tarbijakampaania  „Cheetos Arts Academy“ on Eestis toimuv kampaania, mida korraldab Cheetos krõpsude edasimüüja Eestis – Pepsico Eesti AS (edaspidi kampaania korraldaja), registrinumber 10438708, Tuglase 14, 51006 Tartu. Auhindade jagamist korraldab Direct Messenger OÜ, registrinumber 11981389, Mustamäe tee 44, 10621 Tallinn.
 2. Kampaania territoorium – kõik kauplused Eesti Vabariigi territooriumil, kus kampaanias osalevaid tooteid müüakse.
 3. Kampaanias võivad osaleda igas vanuses Eesti elanikud.
 4. Kampaania leiab aset 2. märts kuni 24. mai 2020. (k.a)
 5. ampaanias osalevad kõik Eesti Vabariigi kauplustes müüdavad Cheetos tooted:

  Cheetos Crunchos Cheese & Ham 165g - 5900259099181
  Cheetos Crunchos Sweet Chilli 165g - 5900259099129
  Cheetos Onion 145g - 5900259067814
  Cheetos Spirals Cheese & Ketchup 145g - 5900259067999
  Cheetos Pizzerini 155g - 5900259092694
  Cheetos Ketchup 165g - 5900259067982
  Cheetos Cheese 165g - 5900259068002

 6. Jaemüügis saadaolevad ja kampaanias osalevate toodete arv ei ole piiratud. Arvestatakse mõistliku nõudlusega. Ostes kauplustest Cheetos tooteid enne või pärast käesolevate tingimuste punktis 4 toodud kuupäevi, ei anna õigust kampaanias osaleda.
 7. Kampaania põhimõte

  7.1.    Osalemise tingimused

  7.1.1.         Kampaanias osalemiseks peab tarbija ostma kauplusest Cheetos toote, looma Cheetos maisikrõpsudest kunstiteose, tegema sellest pilti, registreerima oma andmed veebilehel www.cheetos.ee, laadima üles tehtud pildi ning täitma pildi kirjelduse lahtri.

  7.1.2.         Registreerida tuleb kasutades Facebook-i kontot, Instagram-i kontot, Google kontot või luues www.cheetos.ee veebilehel isikliku meiliga kasutaja. Alaealine registreeruja võib teha veebilehel www.cheetos.ee registreerimise tema seadusliku esindaja nõusolekul, esindaja meiliaadressi ja isikuandmetega.

  7.1.3.        Osaleja saab peale pildi üleslaadimist teavituse, et pilt on läinud ülevaatusele. Kui pilt on kinnitatud, siis saab osaleja kinnitava meili pildi üleslaadimise kohta (hiljemalt 72 h jooksul peale pildi lisamist) ning pilt lisatakse www.cheetos.ee veebilehele.

  7.1.4.         Kampaania korraldajal on õigus konkursilt kõrvaldada fotod, mis on sobimatud, mis ei kvalifitseeru sisu poolest konkursile või on töödeldud. Hiljemalt 72 h pärast pildi eemaldamist saadetakse registreeritud meiliaadressile teavitus eemaldamise kohta.

  7.1.5.         Saates foto, kinnitab osaleja, et temale kuuluvad antud foto õigused.

  7.1.6.         Lubatud fotolaiendid: jpg, png, jpeg (maksimaalne faili suurus 3 MB).

  7.1.7.         Konkursil osaleja annab nõusoleku enda saadetud sisu presenteerimiseks kampaaniaga seotud kajastustes veebis.

  7.2.    Näiteid piltidest: 

7.3.    Kunstiteos ja sellest tehtud pildid ei tohi olla töödeldud, peavad olema neutraalsel taustal, ilma lisade ja aksessuaarideta. Illustreeriva pildi/foto kasutamine kunstiteose juures on keelatud. Osaleja peab pildistatud teost alles hoidma, et võidu korral tõestada  maisikrõpsudest tehtud kunstiteosest pildi tegemist ja kampaaniatoote ostmist.

7.4.   Hääletamise tingimused

7.4.1.  Hääletamisperioode on kampaania jooksul kokku 9 (üheksa).

7.4.1.1.  Peaauhinna hääletamisperioode on 3 (kolm). Hääletamisperiood kestab üks kuu. Ühe hääletamisperioodi jooksul saab hindaja anda hääli oma valitud piltidele mitu korda erinevatest seadmetest, kui seade on erinevas internetivõrgus.

7.4.2.  Vaheauhindade hääletamisperioode on 6 (kuus). Hääletamisperiood kestab kaks nädalat. Ühe hääletamisperioodi jooksul saab hindaja anda igale pildile pildile ühe hääle.

7.4.3.       Kõik inimesed, kes külastavad www.cheetos.ee lehekülge, saavad hääletada, registreerides end kasutajaks, kasutades enda Facebook-i või Google kontot. Hääletamine on anonüümne.

7.4.4.       Kui hääletuse juures tuvastatakse robotite kasutamine või muu kahtlustäratav häältega manipuleerimine, siis on korraldajal õigus ebaausal teel lisandunud hääled eemaldada või nendega mitte arvestada.

7.5.    Üks ja sama osaleja saab lisada mitu pilti, kui ostab kampaanias osalevaid tooteid mitu korda ja loob Cheetos maisikrõpsudest mitu erinevat kunstiteost.

8. Auhinnafond

8.1.    Auhinnafondi väärtus on 3538€.

8.2.    Peaauhinnaks on kolm korda 1000 € (peaauhinna auhinnafondi väärtus on 3000 €). Peaauhinna võidab osaleja, kes on kogunud vastava ajavahemiku jooksul hääletuse tulemusel kõige rohkem legaalselt saadud hääli. Peaauhindade jagamine toimub kord kuus järgnevatel kuupäevadel:

8.2.1.        30.03.2020 kell 12:00, mil jagatakse välja 1000 €. Osalevad kõik pildid, mis on lisatud galeriisse ajavahemikus 2.03.2020 kell 00:00:00 kuni 29.03.2020 kell 23:59:59.

8.2.2.        27.04.2020 kell 12:00, mil jagatakse välja 1000 €. Osalevad kõik pildid, mis on lisatud galeriisse ajavahemikus 30.03.2020 kell 00:00:00 kuni 26.04.2020 kell 23:59:59.

8.2.3.        25.05.2020 kell 12:00, mil jagatakse välja 1000 €. Osalevad kõik pildid, mis on lisatud galeriisse ajavahemikus 27.04.2020 kell 00:00:00 kuni 24.05.2020 kell 23:59:59.

8.3.    Vaheauhinnaks on 30 (kolmkümmend) kasti Cheetos tooteid (14 pakki kastis). Ühes kastis on 7 pakki Cheetos Ketchup maitselisi ja 7 pakki Cheetos Cheese maitselisi maisikrõpse. (Vaheauhinna auhinnafondi väärtus on 538 €). Vaheauhinnad võidavad osalejad, kes on kogunud vastava ajavahemiku jooksul hääletuse tulemusel kõige rohkem hääli. Vaheauhindade jagamine toimub iga kahe nädala tagant järgnevatel kuupäevadel:

8.3.1.        16.03.2020, mil jagatakse välja 5 kasti Cheetos maisikrõpse. Osalevad kõik pildid, mis on lisatud galeriisse ajavahemikus 2.03.2020 kell 00:00:00 kuni 15.03.2020 kell 23:59:59.

8.3.2.        30.03.2020, mil jagatakse välja 5 kasti Cheetos maisikrõpse. Osalevad kõik pildid, mis on lisatud galeriisse ajavahemikus 16.03.2020 kell 00:00:00 kuni 29.03.2020 kell 23:59:59.

8.3.3.        13.04.2020, mil jagatakse välja 5 kasti Cheetos maisikrõpse. Osalevad kõik pildid, mis on lisatud galeriisse ajavahemikus 30.03.2020 kell 00:00:00 kuni 12.04.2020 kell 23:59:59.

8.3.4.        27.04.2020, mil jagatakse välja 5 kasti Cheetos maisikrõpse. Osalevad kõik pildid, mis on lisatud galeriisse ajavahemikus 13.04.2020 kell 00:00:00 kuni 26.04.2020 kell 23:59:59.

8.3.5.        11.05.2020, mil jagatakse välja 5 kasti Cheetos maisikrõpse. Osalevad kõik pildid, mis on lisatud galeriisse ajavahemikus 27.04.2020 kell 00:00:00 kuni 10.05.2020 kell 23:59:59.

8.3.6.        25.05.2020, mil jagatakse välja 5 kasti Cheetos maisikrõpse. Osalevad kõik pildid, mis on lisatud galeriisse ajavahemikus 11.05.2020 kell 00:00:00 kuni 24.05.2020 kell 23:59:59.

9. Osalejate registreerimise kampaanias ja auhindade välja jagamise tagab ja kindlustab kampaania korraldaja volitatud esindaja Direct Messenger OÜ, kes ühtlasi võtab võitjatega ühendust.

Isikuandmete töötlemise kord

9.1.    Kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmed on kaitstud. PepsiCo Eesti AS töötleb eelnimetatud andmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil.

9.2.    Kampaanias osaleja annab PepsiCo Eesti AS-le nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel:

9.2.1. kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks;

9.2.2. PepsiCo Eesti AS poolt kampaaniaga seotud koostööpartneritele info     edastamiseks;

9.2.3. võitjate välja selgitamiseks ja nende teavitamiseks;

9.2.4. võitja nime avaldamiseks kampaania veebilehel.

9.3.    Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot PepsiCo Eesti AS poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile: pepsico.eesti@pepsico.com

9.4.    Isikuandmete vastutav töötleja on PepsiCo Eesti AS, registrikood 10438708, Tuglase 14, 51006 Tartu, Eesti, tel 738 6600, pepsico.eesti@pepsico.com

9.5.    Kogutud andmeid säilitatakse 1 (üks) kuu alates kampaania lõpukuupäevast ehk kuni 21.06.2020.

10. Võitjate nimed avalikustatakse hiljemalt punktis 8.2. ja 8.3. mainitud kuupäevade tööpäeva lõpuks veebilehel www.cheetos.ee.

11. Võitjate nimed on veebilehel üleval 2 (kaks) nädalat peale kampaania lõppu ehk kuni 07.06.2020.

12. Võitjatega võtab ühendust Direct Messenger OÜ esindaja registreerimisvormis märgitud e-posti või telefoni teel, et leppida kokku auhinna üleandmise aeg.

13. Võidetud auhinna saab kätte Direct Messenger OÜ kontorist (aadressil Mustamäe tee 44, Tallinn) Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama oma isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart, juhiluba) ja pildil oleva kunstiteose maisikrõpsudest.

13.1. Rahaline auhind kantakse võitja arvelduskontole 3 nädala jooksul alates võitja välja selgitamisest.

13.2. Kui auhinna võitja ei esita isikut tõendavat dokumenti, pildil olevat maisikrõpsudest kunstiteost või kui dokumentidel toodud andmed erinevad registreerimisvormil toodust, ei ole võitjal õigust auhinda saada.

13.3. Kui auhinna võitja ei ole veel täisealine, võib tema auhinna vastu võtta tema seaduslik esindaja, esitades võitja ja tema enda isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart, juhiluba) ja pildil oleva maisikrõpsudest kunstiteose.

13.4. Auhinna kättesaamise tingimus on hääletuses osalenud Cheetos maisikrõpsudest kunstiteose füüsiline tõendamine. Kui võitja hääletamises osalenud Cheetos maisikrõpsudest kunstiteos on füüsiliselt tõendamatu või erinev olulisel määral esitatud pildist, on kampaania korraldajal õigus auhinda mitte väljastada.

14. Auhinna üleandmisel allkirjastavad võitja ja kampaania korraldaja volitatud Direct Messenger OÜ esindaja auhinna üleandmise-vastuvõtmise akti. Pärast akti allkirjastamist ei ole võitjal õigust kampaania korraldajatele auhinna suhtes nõudeid ega kaebusi esitada.

15. Kampaania korraldajad ei vastuta auhinna võitjale auhinna kasutamise käigus tekkinud kahju eest.

16. Auhinda ei saa vahetada teise auhinna ega raha vastu.

17. Auhinna kättesaamisega seotud lisakulusid, mida ei ole käesolevates eeskirjades reguleeritud (nt transpordi- või helistamiskulud), võitjale ei kompenseerita.

18. Auhind, mida võitjale välja ei anta või mille võitja jätab välja võtmata antakse uuesti välja järgmisele enim hääli saanule. Kui auhinna võitjaga ei saada kontakti  5 tööpäeva jooksul, selgitatakse välja uus võitja.

19. Kampaania korraldaja ei kanna vastutust selle eest, kui kampaanias osalejad käesolevaid eeskirju ei järgi.

20. Kampaania korraldaja ei kanna vastutust selle eest, kui kampaanias osaleja jääb hääletusest välja, kui auhinda eeskirjade mittejärgimise tõttu välja ei anta, kui kampaanias osaleja esitatud andmed on väärad või ebatäpsed või kui võitjatega ei ole võimalik ühendust saada kampaania korraldajatest mittesõltuvatel põhjustel.

21. Vääramatu jõu asjaolude esinemisel on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt katkestada. Sellisel juhul on kampaania korraldajal kohustus teavitada Eesti Tarbijakaitseametit ja edastada teade kampaania peatamisest ka massimeedia kaudu.

22. 
Kõik nõuded ja kaebused seoses kampaania korralduse ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult kampaania korraldajale Pepsico Eesti AS-le 7. juuniks 2020 aadressil Tuglase 14, Tartu 51006 või e-kirja teel aadressile pepsico.eesti@pepsico.com, märkides märksõnaks „Cheetos Arts Academy kampaania“ ja esitades oma põhjendatud kaebuse ning lisades kaebuses viidatud dokumendid või nende koopiad.

22.1. Kaebusi, mis esitatakse pärast 07.06.2020 ei võeta menetlusse.

22.2. Kampaania korraldaja vastab esitatud kaebusele kirjalikult 15 päeva jooksul pärast selle kättesaamist. Kui kampaania korraldaja peab kaebust õigustatuks, teavitavad nad kaebuse esitajat kaebuse rahuldamise protsessist ja kuupäevast. Kui kaebuse esitaja ei ole saadud vastusega rahul, on tal õigus seadusega ettenähtud korras oma õigusi ja huve kaitsta.

22.3. Kaebuse esitamise kuupäevaks loetakse selle postitamise kuupäeva.

22.4. Kaebusele tuleb alati lisada kampaanias osaleja eesnimi ja perekonnanimi.

23. Käesolevates eeskirjades on sätestatud nii kampaania korraldaja, tema esindajate kui osalejate õigused ja kohustused.

24. Kampaania korraldaja ja tema volitatud esindajad hoiatavad, et reklaammaterjalides toodud teave kannab ainult teavitavat eesmärki.

25. Kampaania korraldaja ja tema volitatud esindajad töötlevad andmeid vastavalt Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusele. Vaata lähemalt: https://pepsicoprivacypolicy.com/et?domain=pepsico.ee