Kampaania on lõppenud!


22.01.2020

Juba 24. jaanuar algab uus Lay’s kampaania, mis kestab kuni 5. märts 2020 ja haarab endaga kaasa kõik filmisõbrad.  Kampaania auhinnad on eriti ägedad, sest kampaania jooksul loositakse välja iga nädal 1 iPhone 11 Pro Max ja 14 kinopiletit. Kokku loositakse kogu kampaania jooksul välja 6 iPhone 11 Pro Max’i ja 84 kinopiletit. 

 

Nüüd poodi Lay’s kartulikrõpsu järele, sest loosiõnn võib naeratada igaühele! 

 

Kampaania reeglid:

 1. Tarbijakampaania  „Lay’s Movies“ on Eestis toimuv kampaania, mida korraldab Lay’s krõpsude edasimüüja Eestis – Pepsico Eesti AS (edaspidi kampaania korraldaja), registrinumber 10438708, Tuglase 14, 51006 Tartu. Loosimist korraldab Direct Messenger OÜ, registrinumber 11981389, Mustamäe tee 44, 10621 Tallinn.

 2. Kampaania territoorium – kõik kauplused Eesti Vabariigi territooriumil, kus kampaanias osalevaid tooteid müüakse.

 3. Kampaanias võivad osaleda igas vanuses Eesti elanikud.

 4. Kampaania leiab aset 24. jaanuar kuni 5. märts 2020 (k.a.).

 5. Kampaanias osalevad järgnevad Lay’s ja Lay’s Wavy tooted:

  Lay’s Salted 40g - 5900259099273
  Lay’s Salted 140g - 5900259099433
  Lay’s Cheese 140g - 5900259098191
  Lay’s Cheese 215g - 5900259098313
  Lay’s  Grilled Bacon 140g - 5900259111258
  Lay’s Tomato 140g - 5900259098269
  Lay’s Tomato 215g - 5900259098344
  Lay's Onion 70g - 5900259093127
  Lay's Onion 140g - 5900259099358
  Lay's Onion 215g - 5900259097125
  Lay's Onion 265g - 5900259097248
  Lay’s Fromage 40g - 5900259099211
  Lay’s Fromage 70g - 5900259093103
  Lay’s Fromage 140g - 5900259099396
  Lay’s Fromage 215g - 5900259097163
  Lay’s Fromage 265g - 5900259098368
   
  Lay’s Wavy Spring Onion 130g - 5900259104359
  Lay’s Wavy Sour Cream & herbs 130g - 5900259104199
  Lay’s Wavy Juicy Tomato 130g - 5900259104212           

 6. Jaemüügis saadaolevad ja kampaanias osalevate toodete arv ei ole piiratud. Arvestatakse mõistliku nõudlusega. Ostes kauplustest Lay’s ja Lay’s Wavy tooteid enne või pärast käesolevate tingimuste punktis 4 toodud kuupäevi, ei anna õigust kampaanias osaleda.

 7. Kampaania põhimõte

  7.1.         kampaanias osalemiseks peab tarbija ostma kauplusest Lay’s või Lay’s Wavy tooteid ja registreerima ostutšeki veebilehel www.lays.ee. Osalejate vahel loositakse välja 6 (kuus) iPhone 11 Pro Max 64 GB (Space Grey) ja 84 (kaheksakümmend neli) kinopiletit.

  7.2.         Registreerides ostutšeki veebilehel www.lays.ee tuleb ära märkida loosis osaleja eesnimi, perekonnanimi, ostutšeki number, telefoninumber ja e-posti aadress ning kinokett (7.4.), kust võidu korral auhind soovitakse realiseerida. Registreerimine veebilehel www.lays.ee on tasuta. Kui osalejal ei õnnestu ostutšekil olevat numbrit edukalt registreerida, ilmub lehele veateade.

  7.3.         Alaealine registreeruja võib teha veebilehel www.lays.ee registreerimise, tema seadusliku esindaja nõusolekul, esindaja meiliaadressi ja isikuandmetega.

  7.4.         Kinoketid

  7.4.1.     Apollo Kino

  7.4.2.     Forum Cinemas

  7.4.3.     Cinamon

  7.5.         Registreerides ostutšekil oleva numbri vastavalt käesolevate eeskirjade punktile 7.2., võtab kampaanias osaleja vastutuse korrektsete isikuandmete esitamise ja nende esitamisel tehtud vigade eest.

  7.6.         Kampaanias osaleja hoiab registreeritud ostutšeki alles kampaania lõpuni, et tõestada kampaanias osaleva toote ostmist.

  7.7.         Ühte ostutšeki numbrit saab kogu kampaania toimumise ajal registreerida ühe korra.

  7.8.         Üks ja sama osaleja võib teha mitu registreerimist, kui ostab kampaanias osalevaid tooteid mitu korda ja registreerib iga kord uue ostutšeki numbri.

  7.8.1.     Juhul, kui üks ja sama isik üritab ühte ostutšekki mitu korda registreerida, üritades niimoodi oma võiduvõimalusi suurendada, on kampaania korraldajatel õigus osalejat ostutšeki numbri korduvast kasutamisest mitte teavitada ning tühistada mõlemad registreeringud, et loos toimuks võrdse ja ausa osalemise põhimõtete alusel.

  7.9.         Pärast ostutšeki registreerimist osaleb see lähima kuupäevaga loosimises, loosimiste kuupäevad on välja toodud  punktis 8.2. ja 8.3..

   

 8. Auhinnafond

  8.1.         Auhinnafondi koguväärtus on 7755€

  8.2.         Peaauhinnaks on kuus iPhone 11 Pro Max 64 GB (Space Grey) (peaauhinna auhinnafondi väärtus 6 095 €). Peaauhindade loosimised toimuvad kord nädalas järgnevatel kuupäevadel:

  8.2.1.     31.01.2020 kell 12:00, mil loositakse välja üks iPhone 11 Pro Max 64 GB. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 24.01.2020 kell 00:00:00 kuni 30.01.2020 kell 23:59:59.

  8.2.2.     7.02.2020 kell 12:00, mil loositakse välja üks iPhone 11 Pro Max 64 GB Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 31.01.2020 kell 00:00:00 kuni 06.02.2020 kell 23:59:59.

  8.2.3.     14.02.2020 kell 12:00, mil loositakse välja üks iPhone 11 Pro Max 64 GB. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 07.02.2020 kell 00:00:00 kuni 13.02.2020 kell 23:59:59.

  8.2.4.     21.02.2020 kell 12:00, mil loositakse välja üks iPhone 11 Pro Max 64 GB. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 14.02.2020 kell 00:00:00 kuni 20.02.2020 kell 23:59:59.

  8.2.5.     28.02.2020 kell 12:00, mil loositakse välja üks iPhone 11 Pro Max 64 GB. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 21.02.2020 kell 00:00:00 kuni 27.02.2020 kell 23:59:59.

  8.2.6.     6.03.2020 kell 12:00, mil loositakse välja üks iPhone 11 Pro Max 64 GB. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 28.02.2020 kell 00:00:00 kuni 05.03.2020 kell 23:59:59.

  8.3.         Vaheauhindadeks on 84 (kaheksakümmend neli) kinopiletit (väärtus 588 €). Anname ära 42 (neljakümne kahele) inimesele kaks tavapiletid tavatoolidele, võitja pannakse tema valitud kino listi ja tal on võimalus oma võitu realiseerida kuni 6 kuud. Vaheauhindade loosimised toimuvad iga nädala reedel järgnevatel kuupäevadel:

  8.3.1.     31.01.2020 kell 12:00, mil loositakse välja 7 kinopiletit kahele. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 24.01 kell 00:00:00 kuni 30.01.2020 kell 23:59:59.

  8.3.2.     7.02.2020 kell 12:00, mil loositakse välja 7 kinopiletit kahele. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 31.01.2020 kell 00:00:00 kuni 06.02.2020 kell 23:59:59.

  8.3.3.     14.02.2020 kell 12:00, mil loositakse välja 7 kinopiletit kahele. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 07.02.2020 kell 00:00:00 kuni 13.02.2020 kell 23:59:59.

  8.3.4.     21.02.2020 kell 12:00, mil loositakse välja 7 kinopiletit kahele. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 14.02.2020 kell 00:00:00 kuni 20.02.2020 kell 23:59:59.

  8.3.5.     28.02.2020 kell 12:00, mil loositakse välja 7 kinopiletit kahele. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 21.02.2020 kell 00:00:00 kuni 27.02.2020 kell 23:59:59.

  8.3.6.     6.03.2020 kell 12:00, mil loositakse välja 7 kinopiletit kahele. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 27.02.2020 kell 00:00:00 kuni 05.03.2020 kell 23:59:59.

 9. Osalejate registreerimise kampaanias ja auhindade väljaloosimise tagab ja kindlustab kampaania korraldaja volitatud esindaja Direct Messenger OÜ, kes ühtlasi võtab võitjatega ühendust.

 10. Isikuandmete töötlemise kord

  10.1.      Kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmed on kaitstud ja PepsiCo Eesti AS töötleb neid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil.

  10.2.      Kampaanias osaleja annab PepsiCo Eesti AS-le nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel:

  10.2.1.   kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks;

  10.2.2.   PepsiCo Eesti AS poolt kampaaniaga seotud koostööpartneritele info     edastamiseks;

  10.2.3.   võitjate loosimiseks ja nende teavitamiseks;

  10.2.4.   võitja nime avaldamiseks kampaania veebilehel.

  10.3.      Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot PepsiCo Eesti AS poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile: pepsico.eesti@pepsico.com

  10.4.      Isikuandmete vastutav töötleja on PepsiCo Eesti AS, registrikood 10438708, Tuglase 14, 51006 Tartu, Eesti, tel 738 6600, pepsico.eesti@pepsico.com

  10.5.      Kogutud andmeid säilitatakse 1 (üks) kuu alates kampaania lõpukuupäevast ehk kuni 02.04.2020.

 11. Võitjate nimed avalikustatakse hiljemalt punktis 8.2. ja 8.3. mainitud kuupäevade tööpäeva lõpuks veebilehel www.lays.ee.

 12. Võitjate nimed on veebilehel üleval 2 (kaks) nädalat peale kampaania lõppu ehk kuni 19.03.2020.

 13. Võitjatega võtab ühendust Direct Messenger OÜ esindaja registreerimisvormis märgitud e-posti või telefoni teel, et leppida kokku auhinna üleandmise aeg.

 14. Võidetud auhinna saab kätte Direct Messenger OÜ kontorist (aadressil Mustamäe tee 44, Tallinn). Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama oma isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart, juhiluba) ning registreeritud ostutšeki.

  14.1.      Kui auhinna võitja ei esita isikut tõendavat dokumenti ja/või ostutšekki või kui dokumentidel toodud andmed erinevad registreerimisvormil toodust, ei ole võitjal õigust auhinda saada.

  14.2.      Kui auhinna võitja ei ole veel täisealine, võib tema auhinna vastu võtta tema seaduslik esindaja, esitades võitja ja tema enda isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart, juhiluba) ning võitnud ostutšeki.

 15. Auhinna üleandmisel allkirjastavad võitja ja kampaania korraldaja volitatud Direct Messenger OÜ esindaja auhinna üleandmise-vastuvõtmise akti. Pärast akti allkirjastamist ei ole võitjal õigust kampaania korraldajatele auhinna suhtes nõudeid ega kaebusi esitada.

 16. Kampaania korraldajad ei vastuta auhinna võitjale auhinna kasutamise käigus tekkinud kahju eest.

 17. Auhinda ei saa vahetada teise auhinna ega raha vastu.

 18. Auhinna kättesaamisega seotud lisakulusid, mida ei ole käesolevates eeskirjades reguleeritud (nt transpordi- või helistamiskulud), võitjale ei kompenseerita.

 19. Auhind, mida võitjale välja ei anta või mille võitja jätab välja võtmata, loositakse uuesti välja. Kui auhinna võitjaga ei saada kontakti  5 tööpäeva jooksul, loositakse uus võitja.

 20. Kampaania korraldaja ei kanna vastutust selle eest, kui kampaanias osalejad käesolevaid eeskirju ei järgi.

 21. Kampaania korraldaja ei kanna vastutust selle eest, kui kampaanias osaleja jääb loosimisest välja, kui auhinda eeskirjade mittejärgimise tõttu välja ei anta, kui kampaanias osaleja esitatud andmed on väärad või ebatäpsed või kui võitjatega ei ole võimalik ühendust saada kampaania korraldajatest mittesõltuvatel põhjustel.

 22. Vääramatu jõu asjaolude esinemisel on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt katkestada. Sellisel juhul on kampaania korraldajal kohustus teavitada Eesti Tarbijakaitseametit ja edastada teade kampaania peatamisest ka massimeedia kaudu.

 23. Kõik nõuded ja kaebused seoses kampaania korralduse ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult kampaania korraldajale Pepsico Eesti AS-le 19. märtsiks  2020 aadressil Tuglase 14, Tartu 51006 või e-kirja teel aadressile pepsico.eesti@pepsico.com, märkides märksõnaks „Lay’s Movies “ ja esitades oma põhjendatud kaebuse ning lisades kaebuses viidatud dokumendid või nende koopiad.

  23.1.      Kaebusi, mis esitatakse pärast 19.03.2020, ei võeta menetlusse.

  23.2.      Kampaania korraldaja vastab esitatud kaebusele kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul pärast selle kättesaamist. Kui kampaania korraldaja peab kaebust õigustatuks, teavitavad nad kaebuse esitajat kaebuse rahuldamise protsessist ja kuupäevast. Kui kaebuse esitaja ei ole saadud vastusega rahul, on tal õigus seadusega ettenähtud korras oma õigusi ja huve kaitsta.

  23.3.      Kaebuse esitamise kuupäevaks loetakse selle postitamise kuupäeva.

  23.4.      Kaebusele tuleb alati lisada loosis osaleja eesnimi ja perekonnanimi.

 24. Käesolevates eeskirjades on sätestatud nii kampaania korraldaja, tema esindajate kui osalejate õigused ja kohustused.

 25. Kampaania korraldaja hoiatab, et reklaammaterjalides toodud teave kannab ainult teavitavat eesmärki.

 26. Kampaania korraldaja töötleb andmeid vastavalt Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusele.
Lähemalt: https://pepsicoprivacypolicy.com/et?domain=pepsico.ee