KAMPAANIA ON LÕPPENUD!


11.01.2021
Lays-Movies-3.0_PROMO_pepsico.ee_(2x)-1070-x-560-px
Osta Lay’s krõpse, rega tšekk ja võida vingeid auhindu. Loosi läheb 40x kasti Lay’s krõpse, 40x Lay’s pleedi ning peaauhinnaks võimas 65’’ Sony telekas koos kõlaritega. Filmid teeb paremaks Lay’s!

Kampaania reeglid:
 1. Tarbijakampaania „Lay’s Movies 2021“ on Eestis toimuv kampaania, mida korraldab Lay’s krõpsude edasimüüja Eestis – Pepsico Eesti AS (edaspidi kampaania korraldaja), registrinumber 10438708, Tuglase 14, 51006 Tartu. Loosimist korraldab Direct Messenger OÜ, registrinumber 11981389, Mustamäe tee 44, 10621 Tallinn.

 2. Kampaania territoorium – kõik kauplused Eesti Vabariigi territooriumil, kus kampaanias osalevaid tooteid müüakse.

 3. Kampaanias võivad osaleda igas vanuses Eesti elanikud.

 4. Kampaania leiab aset 18. jaanuar kuni 14. märts 2021 (k.a).

 5. Kampaanias osalevad kõik Lay’s tooted:

Lay’s Salted 40g - 5900259099273
Lay’s Salted 140g - 5900259099433
Lay’s Cheese 140g - 5900259098191
Lay’s Cheese 215g - 5900259098313
Lay’s Grilled Bacon 140g - 5900259111258
Lay’s Tomato 140g - 5900259098269
Lay’s Tomato 215g - 5900259098344
Lay's Onion 70g - 5900259093127
Lay's Onion 140g - 5900259099358
Lay's Onion 215g - 5900259097125
Lay's Onion 265g - 5900259097248
Lay’s Fromage 40g - 5900259099211
Lay’s Fromage 70g - 5900259093103
Lay’s Fromage 140g - 5900259099396
Lay’s Fromage 215g - 5900259097163
Lay’s Fromage 265g – 5900259098368
Lay’s Barbeque Ribs 140g – 5900259106223
Lay’s Wavy Spring Onion 130g - 5900259104359
Lay’s Wavy Sour Cream & herbs 130g - 5900259104199
Lay’s Wavy Juicy Tomato 130g - 5900259104212
Lay’s Strong Chili & Lime 130g – 5900259096821
Lay’s Strong Chili & Lime 210g - 5900259097101
Lay’s Strong Chili & Lime 265g – 59
Lay’s Barbeque Ribs 140g – 5900259106223
Lay’s Wavy Spring Onion 130g - 5900259104359
Lay’s Wavy Sour Cream & herbs 130g - 5900259104199
Lay’s Wavy Juicy Tomato 130g - 5900259104212
Lay’s Strong Chili & Lime 130g – 5900259096821
Lay’s Strong Chili & Lime 210g - 5900259097101
Lay’s Strong Chili & Lime 265g – 5900259097224
Lay’s Oven Baked Salted 125g – 5900259099723
Lay’s Oven Baked Yogurt & Herbs 125g – 5900259099709
Lay’s Oven Baked Chanterelles 125g – 5900259112569
Lay’s MAXX Deep Ridged Cheese & Onion 130g – 5900259096845
Lay’s MAXX Deep Ridged Salsa 130g – 5900259096883
Lay’s Stix Ketchip 140g – 5900259099457

 1. Jaemüügis saadaolevad ja kampaanias osalevate toodete arv ei ole piiratud. Arvestatakse mõistliku nõudlusega. Ostes kauplustest Lay’s tooteid enne või pärast käesolevate tingimuste punktis 4 toodud kuupäevi, ei anna õigust kampaanias osaleda.

 2. Kampaania põhimõte

  1. kampaanias osalemiseks peab tarbija ostma kauplusest Lay’s tooteid ja registreerima ostutšeki veebilehel www.lays.ee. Osalejate vahel loositakse välja 40 (nelikümmend) Lay’s logoga pleedi, 40 (nelikümmend) kasti Lay’s Wavy Sour Cream&Herbs maitselist krõpsu ning peaauhinnaks 1 (üks) Sony 65’’ teler koos kõlaritega.

  2. Registreerides ostutšeki veebilehel www.lays.ee tuleb ära märkida loosis osaleja eesnimi, perekonnanimi, ostutšeki number, telefoninumber ja e-posti aadress. Registreerimine veebilehel www.lays.ee on tasuta. Kui osalejal ei õnnestu ostutšekil olevat numbrit edukalt registreerida, ilmub lehele veateade.

  3. Alaealine registreeruja võib teha veebilehel www.lays.ee registreerimise, tema seadusliku esindaja nõusolekul, esindaja meiliaadressi ja isikuandmetega.

  4. Registreerides ostutšekil oleva numbri vastavalt käesolevate eeskirjade punktile 7.2., võtab kampaanias osaleja vastutuse korrektsete isikuandmete esitamise ja nende esitamisel tehtud vigade eest.

  5. Kampaanias osaleja hoiab registreeritud ostutšeki alles kampaania lõpuni, et tõestada kampaanias osaleva toote ostmist.

  6. Ühte ostutšeki numbrit saab kogu kampaania toimumise ajal registreerida ühe korra.

  7. Üks ja sama osaleja võib teha mitu registreerimist, kui ostab kampaanias osalevaid tooteid mitu korda ja registreerib iga kord uue ostutšeki numbri.

   1. Juhul, kui üks ja sama isik üritab ühte ostutšekki mitu korda registreerida, üritades niimoodi oma võiduvõimalusi suurendada, on kampaania korraldajatel õigus osalejat ostutšeki numbri korduvast kasutamisest mitte teavitada ning tühistada mõlemad registreeringud, et loos toimuks võrdse ja ausa osalemise põhimõtete alusel.

  8. Pärast ostutšeki registreerimist osaleb see peaauhinna ning vaheauhindade loosimises. Loosimiste kuupäevad on välja toodud punktis 8.2. ja 8.3..

 1. Auhinnafond

  1. Auhinnafondi koguväärtus on 2879.60€

  2. Peaauhinnaks on 1 (üks) Sony 65’’ teler koos kõlaritega (peaauhinna auhinnafondi väärtus 1224.00 €). Peaauhinna loosimine toimub kampaaniaperioodi lõpus 15.03.2021 kell 12:00. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 18.01.2021 kell 00:00:00 kuni 14.03.2021 kell 23:59:59.

  3. Vaheauhindadeks on nelikümmend Lay’s Wavy Sour Cream & Herbs krõpsukasti (ühe krõpsukasti väärtus 29.79€) ning nelikümmend Lay’s pleedi (ühe pleedi väärtus 11.60€). Vaheauhindade loosimised toimuvad kord nädalas järgnevatel kuupäevadel:

   1. 25.01.2021 kell 12:00, mil loositakse välja viis kasti Lay’s Wavy Sour Cream & Herbs krõpsu ja viis Lay’s pleedi. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 18.01.2021 kell 00:00:00 kuni 24.01.2021 kell 23:59:59.

   2. 1.02.2021 kell 12:00, mil loositakse välja viis kasti Lay’s Wavy Sour Cream & Herbs krõpsu ja viis Lay’s pleedi. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 25.01.2021 kell 00:00:00 kuni 31.01.2021 kell 23:59:59.

   3. 8.02.2021 kell 12:00, mil loositakse välja viis kasti Lay’s Wavy Sour Cream & Herbs krõpsu ja viis Lay’s pleedi. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 01.02.2021 kell 00:00:00 kuni 7.02.2021 kell 23:59:59.

   4. 15.02.2021 kell 12:00, mil loositakse välja viis kasti Lay’s Wavy Sour Cream & Herbs krõpsu ja viis Lay’s pleedi. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 8.02.2021 kell 00:00:00 kuni 14.02.2021 kell 23:59:59.

   5. 22.02.2021 kell 12:00, mil loositakse välja viis kasti Lay’s Wavy Sour Cream & Herbs krõpsu ja viis Lay’s pleedi. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 15.02.2021 kell 00:00:00 kuni 21.02.2021 kell 23:59:59.

   6. 1.03.2021 kell 12:00, mil loositakse välja viis kasti Lay’s Wavy Sour Cream & Herbs krõpsu ja viis Lay’s pleedi. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 22.02.2021 kell 00:00:00 kuni 28.02.2021 kell 23:59:59.

   7. 8.03.2021 kell 12:00, mil loositakse välja viis kasti Lay’s Wavy Sour Cream & Herbs krõpsu ja viis Lay’s pleedi. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 1.03.2021 kell 00:00:00 kuni 7.03.2021 kell 23:59:59.

   8. 15.03.2021 kell 12:00, mil loositakse välja viis Lay’s Wavy Sour Cream & Herbs kasti krõpsu ja viis Lay’s pleedi. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 8.03.2021 kell 00:00:00 kuni 14.03.2021 kell 23:59:59.

 2. Osalejate registreerimise kampaanias ja auhindade väljaloosimise tagab ja kindlustab kampaania korraldaja volitatud esindaja Direct Messenger OÜ, kes ühtlasi võtab võitjatega ühendust.

 3. Isikuandmete töötlemise kord

  1. Kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmed on kaitstud ja PepsiCo Eesti AS töötleb neid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil.

  2. Kampaanias osaleja annab PepsiCo Eesti AS-le nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel:

   1. kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks;

   2. PepsiCo Eesti AS poolt kampaaniaga seotud koostööpartneritele info edastamiseks;

   3. võitjate loosimiseks ja nende teavitamiseks;

   4. võitja nime avaldamiseks kampaania veebilehel.

  3. Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot PepsiCo Eesti AS poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile: pepsico.eesti@pepsico.com

  4. Isikuandmete vastutav töötleja on PepsiCo Eesti AS, registrikood 10438708, Tuglase 14, 51006 Tartu, Eesti, tel 738 6600, pepsico.eesti@pepsico.com

  5. Kogutud andmeid säilitatakse 1 (üks) kuu alates kampaania lõpukuupäevast ehk kuni 14.04.2021.

 4. Võitjate nimed avalikustatakse hiljemalt punktis 8.2. ja 8.3. mainitud kuupäevadest kolme tööpäeva jooksul veebilehel www.lays.ee.

 5. Võitjate nimed on veebilehel üleval 2 (kaks) nädalat peale kampaania lõppu ehk kuni 28.04.2021.

 6. Võitjatega võtab ühendust Direct Messenger OÜ esindaja registreerimisvormis märgitud e-posti või telefoni teel, et leppida kokku auhinna üleandmise aeg.

 7. Võidetud auhinna saab kätte Direct Messenger OÜ kontorist (aadressil Mustamäe tee 44, Tallinn). Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama oma isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart, juhiluba) ning registreeritud ostutšeki.

  1. Kui auhinna võitja ei esita isikut tõendavat dokumenti ja/või ostutšekki või kui dokumentidel toodud andmed erinevad registreerimisvormil toodust, ei ole võitjal õigust auhinda saada.

  2. Kui auhinna võitja ei ole veel täisealine, võib tema auhinna vastu võtta tema seaduslik esindaja, esitades võitja ja tema enda isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart, juhiluba) ning võitnud ostutšeki.

 8. Auhinna üleandmisel allkirjastavad võitja ja kampaania korraldaja volitatud Direct Messenger OÜ esindaja auhinna üleandmise-vastuvõtmise akti. Pärast akti allkirjastamist ei ole võitjal õigust kampaania korraldajatele auhinna suhtes nõudeid ega kaebusi esitada.

 9. Kampaania korraldajad ei vastuta auhinna võitjale auhinna kasutamise käigus tekkinud kahju eest.

 10. Auhinda ei saa vahetada teise auhinna ega raha vastu.

 11. Auhinna kättesaamisega seotud lisakulusid, mida ei ole käesolevates eeskirjades reguleeritud (nt transpordi- või helistamiskulud), võitjale ei kompenseerita.

 12. Auhind, mida võitjale välja ei anta või mille võitja jätab välja võtmata, loositakse uuesti välja. Kui auhinna võitjaga ei saada kontakti 5 tööpäeva jooksul, loositakse uus võitja.

 13. Kampaania korraldaja ei kanna vastutust selle eest, kui kampaanias osalejad käesolevaid eeskirju ei järgi.

 14. Kampaania korraldaja ei kanna vastutust selle eest, kui kampaanias osaleja jääb loosimisest välja, kui auhinda eeskirjade mittejärgimise tõttu välja ei anta, kui kampaanias osaleja esitatud andmed on väärad või ebatäpsed või kui võitjatega ei ole võimalik ühendust saada kampaania korraldajatest mittesõltuvatel põhjustel.

 15. Vääramatu jõu asjaolude esinemisel on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt katkestada. Sellisel juhul on kampaania korraldajal kohustus teavitada Eesti Tarbijakaitseametit ja edastada teade kampaania peatamisest ka massimeedia kaudu.

 16. Kõik nõuded ja kaebused seoses kampaania korralduse ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult kampaania korraldajale Pepsico Eesti AS-le 21. märtsiks 2021 aadressil Tuglase 14, Tartu 51006 või e-kirja teel aadressile pepsico.eesti@pepsico.com, märkides märksõnaks „Lay’s Movies“ ja esitades oma põhjendatud kaebuse ning lisades kaebuses viidatud dokumendid või nende koopiad.

  1. Kaebusi, mis esitatakse pärast 28.03.2021, ei võeta menetlusse.

  2. Kampaania korraldaja vastab esitatud kaebusele kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul pärast selle kättesaamist. Kui kampaania korraldaja peab kaebust õigustatuks, teavitavad nad kaebuse esitajat kaebuse rahuldamise protsessist ja kuupäevast. Kui kaebuse esitaja ei ole saadud vastusega rahul, on tal õigus seadusega ettenähtud korras oma õigusi ja huve kaitsta.

  3. Kaebuse esitamise kuupäevaks loetakse selle postitamise kuupäeva.

  4. Kaebusele tuleb alati lisada loosis osaleja eesnimi ja perekonnanimi.

 17. Käesolevates eeskirjades on sätestatud nii kampaania korraldaja, tema esindajate kui osalejate õigused ja kohustused.

 18. Kampaania korraldaja hoiatab, et reklaammaterjalides toodud teave kannab ainult teavitavat eesmärki.

 19. Kampaania korraldaja töötleb andmeid vastavalt Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusele.

Lähemalt: https://pepsicoprivacypolicy.com/et?domain=pepsico.ee