Lay's Music 2022


31.10.2022

2022_lays_music_homepage_banner_997x560_est_2nd

 1. Tarbijakampaania „Lay’s Music 2022“ on Eestis toimuv kampaania, mida korraldab Lay’s krõpsude edasimüüja Eestis – PepsiCo Eesti AS (edaspidi kampaania korraldaja), registrinumber 10438708, Tuglase 14, 51006 Tartu. Loosimist korraldab Direct Messenger OÜ, registrinumber 11981389, Mustamäe tee 44, 10621 Tallinn.
 2. Kampaania territoorium – kõik kauplused Eesti Vabariigi territooriumil, kus kampaanias osalevaid tooteid müüakse.
 3. Kampaanias võivad osaleda igas vanuses Eesti elanikud.
 4. Kampaania leiab aset 1. november kuni 31. detsember 2022 (k.a).
 5. Kampaanias osalevad kõik Lay’s tooted.
 6. Jaemüügis saadaolevad ja kampaanias osalevate toodete arv ei ole piiratud. Arvestatakse mõistliku nõudlusega. Ostes kauplustest Lay’s tooteid enne või pärast käesolevate tingimuste punktis 4 toodud kuupäevi, ei anna õigust kampaanias osaleda.
 7. Kampaanias osalemiseks peab tarbija ostma kauplusest vähemalt ühe Lay’s toote ja registreerima ostutšeki veebilehel www.lays.ee
  1. Registreerides ostutšeki veebilehel www.lays.ee tuleb ära märkida loosis osaleja eesnimi, perekonnanimi, ostutšeki number, telefoninumber ja e-posti aadress. Registreerimine veebilehel www.lays.ee on tasuta. Kui osalejal ei õnnestu ostutšekil olevat numbrit edukalt registreerida, ilmub lehele veateade.
  2. Registreerides ostutšekil oleva numbri vastavalt käesolevate eeskirjade punktile 7.1., võtab kampaanias osaleja vastutuse korrektsete isikuandmete esitamise ja nende esitamisel tehtud vigade eest.
  3. Kampaanias osaleja hoiab registreeritud ostutšeki alles kampaania lõpuni, et tõestada kampaanias osaleva toote ostmist.
  4. Ühe ostutšeki numbrit saab kogu kampaania toimumise ajal registreerida ühe korra.
  5. Üks ja sama osaleja võib teha mitu registreerimist, kui ostab kampaanias osalevaid tooteid mitu korda ja registreerib iga kord uue ostutšeki numbri.
   1. Juhul, kui üks ja sama isik üritab sama ostutšeki numbrit mitu korda sisestada, osaleb loosimises ainult esimene korrektselt tehtud registreering, kõik korduvad tühistatakse.
  6. Vaheauhinna võitnud tšekk ei osale teist korda peaauhinna loosimises. Ühe tšekiga saab võita ühe korra.
  7. Sama osaleja võib võita mitu korda, kui on registreeritud mitu erinevat ostutšekki.
 8. Auhinnafond ja loosimised
  1. Auhinnafondi koguväärtus on 7524€
  2. Peaauhinnaks on tuntud kohaliku muusiku Stefani privaatkontsert (väärtuses kuni 4000 €). Kampaania korraldaja loosib välja ka lisaauhinnad, milleks on: 8 (kaheksa) Sony XP500 kõlarit (väärtuses 269 €/kõlar) ja 40 (nelikümmend) kasti Lay’s Fromage 140g krõpse (väärtuses 34,3 €/kast).
  3. Loosimiste kuupäevad on järgnevad:
   1. 08.11.2022 kell 12:00, mil loositakse välja viis kasti Lay’s Fromage krõpse ja üks Sony kõlar. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 01.11.2022 kell 00:00:00 kuni 07.11.2022 kell 23:59:59.
   2. 15.11.2022 kell 12:00, mil loositakse välja viis kasti Lay’s Fromage krõpse ja üks Sony kõlar. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 08.11.2022 kell 00:00:00 kuni 14.11.2022 kell 23:59:59.
   3. 22.11.2022 kell 12:00, mil loositakse välja viis kasti Lay’s Fromage krõpse ja üks Sony kõlar. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 15.11.2022 kell 00:00:00 kuni 21.11.2022 kell 23:59:59.
   4. 29.11.2022 kell 12:00, mil loositakse välja viis kasti Lay’s Fromage krõpse ja üks Sony kõlar. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 22.11.2022 kell 00:00:00 kuni 28.11.2022 kell 23:59:59.
   5. 06.12.2022 kell 12:00, mil loositakse välja viis kasti Lay’s Fromage krõpse ja üks Sony kõlar. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 29.11.2022 kell 00:00:00 kuni 05.12.2022 kell 23:59:59.
   6. 13.12.2022 kell 12:00, mil loositakse välja viis kasti Lay’s Fromage krõpse ja üks Sony kõlar. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 06.12.2022 kell 00:00:00 kuni 12.12.2022 kell 23:59:59.
   7. 20.12.2022 kell 12:00, mil loositakse välja viis kasti Lay’s Fromage krõpse ja üks Sony kõlar. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 13.12.2022 kell 00:00:00 kuni 19.12.2022 kell 23:59:59.
   8. 02.01.2023 kell 12:00, mil loositakse välja viis kasti Lay’s Fromage krõpse ja üks Sony kõlar. Loosis osalevad kõik tšekid, mis on registreeritud ajavahemikus 20.12.2022 kell 00:00:00 kuni 31.12.2022 kell 23:59:59.
   9. Peaauhind loositakse välja 02.01.2023 ja välja loosimisel arvestatakse kõiki perioodil 01.11.2022 kell 00:00 kuni 31.12.2022 kell 23:59 registreeritud tšekke (v.a vaheauhindade võidu tšekid). Peaauhinnaks on eksklusiivne Stefani erakontsert.
 9. Peaauhind
  1. Lay’s Music kampaania peaauhinnaks on Stefani (edaspidi artist) eksklusiivne erakontsert.
  2. Kontsert peab toimuma ühe aasta jooksul võitja väljakuulutamise päevast (täpne periood kontserdi toimumiseks on ajavahemikus 01.02.2023 kuni 31.12.2023). Kontserdi kuupäeva valimise ja kontserdi toimumise vahel peab olema vähemalt 1 (üks) kuu etteteavitamise periood.
  3. Kontserdi kuupäev lepitakse kokku artisti ja võitja vaheliste läbirääkimiste tulemusena. Mõlemal poolel on õigus pakkuda välja 3 (kolm) sobivat kontserdi kuupäeva ja õigus keelduda 2 (kaks) korda teise lepinguosalise pakutud kuupäevast. Kui võitja on pakkunud välja 3 (kolm) kuupäeva, peab artist vastu võtma vähemalt 1 (ühe) neist.
  4. Võitja pakutud kuupäevad ei tohi olla kõik ühe kalendrikuu piires.
  5. Peaauhinna sisse kuulub järgnev:
   • miinimum pooletunnine kontsert artistilt;
   • kõik kontserdi toimumiseks vajalik tehniline ja muu tugi (valgustus, tehnika, instrumendid);
   • artisti transport kontserdi toimumispaika ja hiljem sealt ära;
   • Lay’s tooted.
  6. Kõige muu eest, mis punkt 9.5. alla ei kuulu, tuleb peaauhinna võitjal endal hoolt kanda. Näiteks:
   • kontserdipaik;
   • kontserdikülalised;
   • kontserdi turvalisus;
   • toitlustus;
   • muu, mida võitja peab vajalikuks.
  7. Kontserdipaik
   1. Kontsert peab toimuma võitja koduriigis. Potentsiaalse kontserdipaigana saab võitja pakkuda oma korterit, maja, maamaja, aeda, kodulinna lava või muud sarnast paika. Kõik võimalikud kohad tuleb enne kinnitada artisti ja PepsiCo tiimiga. Koha valikul tuleb arvestada mitme faktoriga.
    • Kui kontsert toimub korteris, majas või maamajas, peab võitja eelnevalt teavitama naabreid ja saama nende nõusoleku ning üle kontrollima: elektrisüsteemi ja selle vastupidavuse; korteri suuruse; väljapääsud hädaolukorra evakueerimise jaoks;
    • Kui kontsert toimub avalikul laval/ kultuurimajas, peab võitja teavitama valla-/linnavalitsust ja saama nende nõusoleku ning üle kontrollima: konkreetse koha elektrisüsteemi ja selle vastupidavuse; koha suuruse; väljapääsud hädaolukorra evakueerimise jaoks;
    • Kui kontsert toimub õues/ aias, peab võitja vajadusel teavitama naabreid ja saama nende nõusoleku ning üle kontrollima: konkreetse õue/ aia suuruse; elektrisüsteemi paigaldamise võimalikkuse; ilmastikuolud;
    • Kui kontsert toimub ühiselamu toas, peab võitja eelnevalt teavitama ühiselamu juhtkonda, naabertubade elanikke ja saama nende kõigi nõusoleku ning üle kontrollima: elektrisüsteemi ja selle vastupidavuse; ühiselamu toa suuruse; turvalisuse tagamise võimalused; väljapääsud hädaolukorra evakueerimise jaoks;
    • Kui peaauhinda kasutatakse sünnipäeva/ pulma kingituseks või perekondliku sündmuse tähistamiseks, peab võitja üle kontrollima: inimeste arvu kontserti kohas; elektrisüsteemi vastupidavuse.
   2. Kontserdi koha valikul peab võitja arvestama, et tagatud oleks esinejate ja külaliste turvalisus ning piisav ruum artistile. Kohad, kuhu on raske ligipääs; on ohtlikud; pidevalt külmad/ kuumad; katused; mahajäetud hooned; avalikud teed või teised sarnased kohad, on kontserdi korraldamiseks rangelt keelatud.
   3. Kontserdi toimumise detailide kohta sõlmitakse võitjaga leping.
  8. Kontserdi võimalik ärajäämine
   1. Kontserdi ärajäämiseks võib olla mitmeid võimalikke põhjuseid. Järgnevalt on reastatud mõned neist:
    • bänd või artist jääb haigeks ning ei saa kokkulepitud ajal esineda;
    • ilm muudab kontserdi toimumise väljas võimatuks;
    • mõni teine põhjus, mis on korraldaja kontrolli alt väljas ehk mida korraldaja ei saa ise muuta või kontrollida;
    • valitsuse poolt kehtestatud COVID-19 vastased piirangud, mis muudavad kontserti toimumise võimatuks;
    • kontserdi toimumise uueks ajaks on võimalik kokku leppida uus kuupäev vastavalt punktis 9.3 äratoodud tingimustele.
  9. COVID-19 piirangud
   1. Kuna COVID-19 epideemia oht püsib endiselt, soovitab PepsiCo piirata kontserdikülaliste arvu kahekümne inimeseni.
   2. Artistil on õigus nõuda, et võitja ja külalised järgiksid Covid-19 piiranguid. Kui võitja keeldub artisti korduvatel põhjendatud taotlustel rikkumise kõrvaldamisest ja piirangute järgimisest, on artistil õigus kontserdi esitamisest keelduda.
 10. Kampaanias osalejate registreerimise ja auhindade loosimise tagab kampaania korraldaja volitatud esindaja Direct Messenger OÜ-st, kes võtab ka võitjatega ühendust.
 11. Isiklike andmete käsitlemine
  1. Kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmed on kaitstud ja PepsiCo Eesti AS töötleb neid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil.
  2. Kampaanias osaleja annab PepsiCo Eesti AS-le nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel:
   1. kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks;
   2. PepsiCo Eesti AS poolt kampaaniaga seotud koostööpartneritele info edastamiseks;
   3. võitjate loosimiseks ja nende teavitamiseks;
   4. võitja nime avaldamiseks kampaania veebilehel.
  3. Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot PepsiCo Eesti AS poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile: pepsico.eesti@pepsico.com
  4. Isikuandmete vastutav töötleja on PepsiCo Eesti AS, registrikood 10438708, Tuglase 14, 51006 Tartu, Eesti, tel 738 6600, pepsico.eesti@pepsico.com
  5. Kogutud andmeid säilitatakse 1 (üks) kuu alates kampaania lõpukuupäevast ehk kuni 31.01.2023.
 12. Võitjate nimed avalikustatakse hiljemalt punktis 8.3. mainitud kuupäevade tööpäeva lõpuks veebilehel www.lays.ee.
 13. Võitjate nimed on veebilehel üleval 2 (kaks) nädalat peale kampaania lõppu ehk kuni 14.01.2023.
 14. Võitjatega võtab ühendust Direct Messenger OÜ esindaja registreerimisvormis märgitud e-posti või telefoni teel, et leppida kokku auhinna üleandmise aeg.
 15. Võidetud kõlarid ja krõpsukastid saab kätte Direct Messenger OÜ kontorist (aadressil Mustamäe tee 44, Tallinn) või kokkuleppel muul viisil (nt kuller või pakiautomaat). Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama oma isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart, juhiluba) ning registreeritud ostutšeki.
  1. Kui auhinna võitja ei esita isikut tõendavat dokumenti ja/või ostutšekki või kui dokumentidel toodud andmed erinevad registreerimisvormil toodust, ei ole võitjal õigust auhinda saada.
  2. Kui auhinna võitja ei ole veel täisealine, võib tema auhinna vastu võtta tema seaduslik esindaja, esitades võitja ja tema enda isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart, juhiluba) ning võitnud ostutšeki.
 16. Auhinna üleandmisel allkirjastavad võitja ja kampaania korraldaja volitatud Direct Messenger OÜ esindaja auhinna üleandmise-vastuvõtmise akti. Pärast akti allkirjastamist ei ole võitjal õigust kampaania korraldajatele auhinna suhtes nõudeid ega kaebusi esitada.
 17. Kampaania korraldajad ei vastuta auhinna võitjale auhinna kasutamise käigus tekkinud kahju eest.
 18. Auhinda ei saa vahetada teise auhinna ega raha vastu.
 19. Auhinna kättesaamisega seotud lisakulusid, mida ei ole käesolevates eeskirjades reguleeritud, võitjale ei kompenseerita.
 20. Auhind, mida võitjale välja ei anta või mille võitja jätab välja võtmata, loositakse uuesti välja. Kui auhinna võitjaga ei saada kontakti 5 tööpäeva jooksul, loositakse uus võitja.
 21. Kampaania korraldaja ei kanna vastutust selle eest, kui kampaanias osalejad käesolevaid eeskirju ei järgi.
 22. Kampaania korraldaja ei kanna vastutust selle eest, kui kampaanias osaleja jääb loosimisest välja, kui auhinda eeskirjade mittejärgimise tõttu välja ei anta, kui kampaanias osaleja esitatud andmed on väärad või ebatäpsed või kui võitjatega ei ole võimalik ühendust saada kampaania korraldajatest mittesõltuvatel põhjustel.
 23. Vääramatu jõu asjaolude esinemisel on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt katkestada. Sellisel juhul on kampaania korraldajal kohustus teavitada Eesti Tarbijakaitseametit ja edastada teade kampaania peatamisest ka massimeedia kaudu.
 24. Kõik nõuded ja kaebused seoses kampaania korralduse ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult kampaania korraldajale PepsiCo Eesti AS-le 31. jaanuariks 2023 aadressil Tuglase 14, Tartu 51006 või e-kirja teel aadressile pepsico.eesti@pepsico.com, märkides märksõnaks „Lay’s Music kampaania 2022“ ja esitades oma põhjendatud kaebuse ning lisades kaebuses viidatud dokumendid või nende koopiad.
  1. Kaebusi, mis esitatakse pärast 31.01.2023, ei võeta menetlusse.
  2. Kampaania korraldaja vastab esitatud kaebusele kirjalikult 15 päeva jooksul pärast selle kättesaamist. Kui kampaania korraldaja peab kaebust õigustatuks, teavitavad nad kaebuse esitajat kaebuse rahuldamise protsessist ja kuupäevast. Kui kaebuse esitaja ei ole saadud vastusega rahul, on tal õigus seadusega ettenähtud korras oma õigusi ja huve kaitsta.
  3. Kaebuse esitamise kuupäevaks loetakse selle postitamise kuupäeva.
  4. Kaebusele tuleb alati lisada loosis osaleja eesnimi ja perekonnanimi.
 25. Käesolevates eeskirjades on sätestatud nii kampaania korraldaja, tema esindajate kui osalejate õigused ja kohustused.
 26. Kampaania korraldaja hoiatab, et reklaammaterjalides toodud teave kannab ainult teavitavat eesmärki.
 27. Kampaania korraldaja töötleb andmeid vastavalt Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusele.
 28. Kampaanias ei tohi osaleda PepsiCo Eesti AS, Direct Messenger OÜ ning Zavod OÜ töötajad ja perekonnaliikmed.

Lähemalt: https://pepsicoprivacypolicy.com/et?domain=pepsico.ee