Kampaania on lõppenud! Krõpsu pildistamise eest 5000€?


07.03.2019

„Cheetos Museum”tarbijakampaania reeglid

1. Tarbijakampaania „Cheetos Museum“ on Eestis toimuv kampaania, mida korraldab Cheetos krõpsude edasimüüja Eestis – Pepsico Eesti AS (edaspidi kampaania korraldaja), registrinumber 10438708, Tuglase 14, 51006 Tartu. Loosimist korraldab Direct Messenger OÜ, registrinumber 11981389, Mustamäe tee 44, 10621 Tallinn.

2. Kampaania territoorium – kõik kauplused Eesti Vabariigi territooriumil, kus kampaanias osalevaid tooteid müüakse.

3. Kampaanias võivad osaleda igas vanuses Eesti elanikud.

4. Kampaania leiab aset 4. märts kuni 27. mai 2019.

5. Kampaanias osalevad kõik Eesti Vabariigi kauplustes müüdavad Cheetos Crunchos tooted:

Cheetos juustu- ja singimaitselised maisisnäkid 165g (EAN: 5900259099181)

Cheetos maguspipramaitselised maisisnäkid 165g (EAN: 5900259099129)

 

6. Jaemüügis saadaolevad ja kampaanias osalevate toodete arv ei ole piiratud. Arvestatakse mõistliku nõudlusega.

7. Kampaania põhimõte

7.1 Osalemise tingimused

7.1.1 Kampaanias osalemiseks peab tarbija ostma kauplusest Cheetos Crunchos toote, registreerima oma andmed veebilehel www.cheetos.ee , lisama pildi oma huvitava kujuga Cheetos Crunchose maisikrõpsust ning täitma pildi kirjelduse lahtri.

7.1.2 Osaleja saab oma e-meilile kinnituse, et pilt on läinud ülevaatusele. Kui pilt on kinnitatud, lisatakse see www.cheetos.ee veebilehele ning osaleja saab uue kinnitava meili pildi üleslaadimise kohta.

7.1.3 Korraldajal on õigus töödeldud pildid koheselt eemaldada.

 

 

Näiteid piltidest:


Laama

Merihobu

USA vabadussammasPildid ei tohi olla töödeldud, peavad olema neutraalsel taustal, ilma lisade ja aksessuaarideta. Osaleja peab pildistatud maisisnäki alles hoidma, et võidu korral tõestada maisisnäkist pildi tegemist ja kampaaniatoote ostmist.

7.2 Hääletamise tingimused

7.2.1 Hääletamisperioode on kampaania jooksul kokku 7 (seitse), millest viimane on finaalhääletus. Üks hääletamisperiood kestab kaks nädalat. Finaalhääletus kestab üks nädal. Ühe hääletamisperioodi jooksul saab hindaja anda ühe (1) hääle ühest seadmest enda valitud piltidele. Kui algab uus hääletamisperiood, siis hääletamisprotsess kordub.

7.2.2 Finaalhääletus kestab ühe (1) nädala, mille jooksul saab hinnata eelnevate hääletamisperioodide parimaid pilte.

7.2.3 Finaalgaleriis on 7 pilti eelnevatest perioodidest, mis võistlevad peaauhinna nimel. Seitsmes pilt valitakse kampaania korraldaja poolt ja saab külge märgi „Chesteri lemmik“. Võitja valimiseks ja hääletamiseks on aega üks nädal.Finaalhääletuse periood: 28.05-03.06.2019.

7.2.4 Kõik inimesed, kes külastavad www.cheetos.ee lehekülge, saavad hääletada. Hääletamine on anonüümne.

7.2.5 Ühe hääletamisperioodi jooksul saab anda ühest seadmest igale pildile ühe hääle.

8. Üks ja sama osaleja (sama telefoninumber) saab lisada mitu pilti, kui ostab kampaanias osalevaid tooteid mitu korda ja leiab Cheetos Crunchose pakist huvitava kujuga maisisnäki.

 

9. Auhinnafond
Auhinnafondi väärtus on 8622€.

 

9.1 Peaauhind

9.1.1 Cheetos Crunchose peaauhind on 5000€.

9.1.2 Peauhinna loosimine toimub 04.06.2019 kell 12.00. Peaauhinna võidab osaleja, kes on kogunud finaalhääletuse tulemusel kõige rohkem hääli.

9.2 Vaheauhinnad

9.2.1 Osalejate vahel loositakse kampaania ajal 6 x 500€ hääletamisperioodi populaarseimale pildile ning lisaks 30 (kolmkümmend) kasti Cheetos Crunchos tooteid (ühes kastis on 10 pakki Cheetos juustu- ja singimaitselisi ning 10 pakki Cheetos maguspipramaitselisi maisisnäkke). Vaheauhindade koguväärtus on 3622€.

9.2.2 Vaheauhindade loosimine toimub iga kahe nädala tagant.

9.2.3 Esimene vaheauhindade loosimine toimub 18.03 kell 12.00, mil loositakse välja 500 € perioodi kõige populaarsemale pildile ja 5 kastitäit Cheetos Crunchos uudistooteid (Cheetos Crunchos juustu- ja singimaitselisi ja Cheetos maguspipramaitselisi maisisnäkke). Maisikrõpsukastide loosis osalevad kõik, kes on pildi lisanud ajavahemikus 4.02-17.03.2019.

9.2.4 Teine vaheauhindade loosimine toimub 01.04 kell 12.00, mil loositakse välja 500 € perioodi kõige populaarsemale pildile ja 5 kastitäit Cheetos Crunchos uudistooteid (Cheetos Crunchos juustu- ja singimaitselisi ja Cheetos maguspipramaitselisi maisisnäkke). Maisikrõpsukastide loosis osalevad kõik, kes on pildi lisanud ajavahemikus 18-31.03.2019.

9.2.5 Kolmas vaheauhindade loosimine toimub 15.04 kell 12.00, mil loositakse välja 500 € perioodi kõige populaarsemale pildile ja 5 kastitäit Cheetos Crunchos uudistooteid (Cheetos Crunchos juustu- ja singimaitselisi ja Cheetos maguspipramaitselisi maisisnäkke). Maisikrõpsukastide loosis osalevad kõik, kes on pildi lisanud ajavahemikus 01-14.04.2019.

9.2.6 Neljas vaheauhindade loosimine toimub 29.04 kell 12.00, mil loositakse välja 500 € perioodi kõige populaarsemale pildile ja 5 kastitäit Cheetos Crunchos uudistooteid (Cheetos Crunchos juustu- ja singimaitselisi ja Cheetos maguspipramaitselisi maisisnäkke). Maisikrõpsukastide loosis osalevad kõik, kes on pildi lisanud ajavahemikus 15-28.04.2019.

9.2.7 Viies vaheauhindade loosimine toimub 13.05 kell 12.00, mil loositakse välja 500 € perioodi kõige populaarsemale pildile ja 5 kastitäit Cheetos Crunchos uudistooteid (Cheetos Crunchos juustu- ja singimaitselisi ja Cheetos maguspipramaitselisi maisisnäkke). Maisikrõpsukastide loosis osalevad kõik, kes on pildi lisanud ajavahemikus 29.04-12.05.2019.

9.2.8 Kuues vaheauhindade loosimine toimub 28.05 kell 12.00, mil loositakse välja 500 € perioodi kõige populaarsemale pildile ja 5 kastitäit Cheetos Crunchos uudistooteid (Cheetos Crunchos juustu- ja singimaitseline maisisnäkke ja Cheetos maguspipramaitselised maisisnäkke.) Maisikrõpsukastide loosis osalevad kõik, kes on pildi lisanud ajavahemikus 13-27.05.2019.

10. Osalejate registreerimise kampaanias ja auhindade väljaloosimise tagab ja kindlustab kampaania korraldaja volitatud esindaja Direct Messenger OÜ, kes ühtlasi võtab võitjatega ühendust.

11. Kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmed on kaitstud. PepsiCo Eesti AS töötleb eelnimetatud andmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil.

12. Kampaanias osaleja annab PepsiCo Eesti AS-le nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel:

  • kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks;

  • PepsiCo Eesti AS poolt kampaaniaga seotud koostööpartneritele info edastamiseks;

  • võitjate loosimiseks ja nende teavitamiseks;

  • võitja nime avaldamiseks kampaania veebilehel.

13. Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot PepsiCo Eesti AS poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile: pepsico.eesti@pepsico.com

14. Isikuandmete vastutav töötleja on PepsiCo Eesti AS, registrikood 10438708, Tuglase 14, 51006 Tartu, Eesti, tel 738 6600, pepsico.eesti@pepsico.com

15. Kogutud andmeid säilitatakse 1 (üks) kuu alates kampaania lõpukuupäevast ehk kuni 24.06.2019.

16. Võitjate nimed avalikustatakse hiljemalt punktis 9.2 mainitud kuupäevade tööpäeva lõpuks veebilehel www.cheetos.ee . Peauhinna võitja nimi avalikustatakse pärast loosimist kolmanda tööpäeva lõpuks hiljemalt 07.06.2019.

17. Võitjate nimed on veebilehel üleval 2 (kaks) nädalat peale kampaania lõppu ehk kuni 17.06.2019.

18. Võitjatega võtab ühendust Direct Messenger OÜ esindaja registreerimisvormis märgitud e-posti või telefoni teel, et leppida kokku auhinna üleandmise aeg.

19. Võidetud auhinna saab kätteDirect Messenger OÜ kontorist (aadressil Mustamäe tee 44, Tallinn) Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama oma isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart, juhiluba) ja pildil oleva maisikrõpsu.

19.1 Rahaline auhind kantakse võitja arvelduskontole.

19.2 Kui auhinna võitja ei esita isikut tõendavat dokumenti, pildil olevat maisikrõpsu või kui dokumentidel toodud andmed erinevad registreerimisvormil toodust, ei ole võitjal õigust auhinda saada.

19.3 Kui auhinna võitja ei ole veel täisealine, võib tema auhinna vastu võtta tema seaduslik esindaja, esitades võitja ja tema enda isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart, juhiluba) ja pildil oleva maisikrõps.

19.4 Auhinna kättesaamise tingimus on loosis osalenud Cheetos Crunchose maisikrõpsu füüsiline tõendamine. Kui võitja loosis osalenud Cheetos Crunchose maisikrõps on füüsiliselt tõendamatu või erinev olulisel määral esitatud pildist, on kampaania korraldajal õigus auhinda mitte väljastada.

20. Auhinna üleandmisel allkirjastavad võitja ja kampaania korraldaja volitatud Direct Messenger OÜ esindaja auhinna üleandmise-vastuvõtmise akti. Pärast akti allkirjastamist ei ole võitjal õigust kampaania korraldajatele auhinna suhtes nõudeid ega kaebusi esitada.

21. Auhinna kättesaamisega seotud lisakulusid, mida ei ole käesolevates eeskirjades reguleeritud (nt transpordi- või helistamiskulud), võitjale ei kompenseerita.

22. Auhind, mida võitjale välja ei anta või mille võitja jätab välja võtmata, loositakse uuesti välja. Kui auhinna võitjaga ei saada kontakti 5 tööpäeva jooksul, loositakse uus võitja.

23. Mitterahalisi auhindu ei saa raha vastu vahetada.

24. Kampaania korraldaja ei kanna vastutust selle eest, kui kampaanias osalejad käesolevaid eeskirju ei järgi.

25. Kampaania korraldaja ei kanna vastutust selle eest, kui kampaanias osaleja jääb loosimisest välja, kui auhinda eeskirjade mittejärgimise tõttu välja ei anta, kui kampaanias osaleja esitatud andmed on väärad või ebatäpsed või kui võitjatega ei ole võimalik ühendust saada kampaania korraldajatest mittesõltuvatel põhjustel.

26. Vääramatu jõu asjaolude esinemisel on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt katkestada. Sellisel juhul on kampaania korraldajal kohustus teavitada Eesti Tarbijakaitseametit ja edastada teade kampaania peatamisest ka massimeedia kaudu.

27. Kõik nõuded ja kaebused seoses kampaania korralduse ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult kampaania korraldajale Pepsico Eesti AS-le 5. juuniks 2019 aadressil Tuglase 14, Tartu 51006 või e-kirja teel aadressile pepsico.eesti@pepsico.com , märkides märksõnaks „Cheetos Crunchos auhinnaloos“ ja esitades oma põhjendatud kaebuse ning lisades kaebuses viidatud dokumendid või nende koopiad.

27.2 Kaebusi, mis esitatakse pärast 05.06.2019, ei võeta menetlusse.

27.3 Kampaania korraldaja vastab esitatud kaebusele kirjalikult 15 päeva jooksul pärast selle kättesaamist. Kui kampaania korraldaja peab kaebust õigustatuks, teavitavad nad kaebuse esitajat kaebuse rahuldamise protsessist ja kuupäevast. Kui kaebuse esitaja ei ole saadud vastusega rahul, on tal õigus seadusega ettenähtud korras oma õigusi ja huve kaitsta.

27.4 Kaebuse esitamise kuupäevaks loetakse selle postitamise kuupäeva.

27.5 Kaebusele tuleb alati lisada loosis osaleja eesnimi, perekonnanimi ja täielik elukoha aadress.

 

28. Käesolevates eeskirjades on sätestatud nii kampaania korraldaja, tema esindajate kui osalejate õigused ja kohustused.

29. Kampaania korraldaja ja tema volitatud esindajad hoiatavad, et reklaammaterjalides toodud teave kannab ainult teavitavat eesmärki.

30. Kampaania korraldaja ja tema volitatud esindajad töötlevad andmeid vastavalt Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusele.

Vaata lähemalt: https://pepsicoprivacypolicy.com/et?domain=pepsico.ee