Kampaania on lõppenud!


03.09.2020

Megavinge Cheetose kampaania on käima läinud! Mängi ka kivi, käpp, kääre Cheetose moodi, sest peaauhind on võimas iPhone 11 Pro Max. Lisaks lähevad loosi JBL kõlarid, mõnna lebokott ja kast Cheetose krõpse! Kampaania kestab 01.09 - 30.11.2020. Tšekka www.cheetos.ee!

Kampaania reeglid:

 1. Tarbijakampaania „Cheetos Kivi, Käpp, Käärid“ on Eestis toimuv kampaania, mida korraldab Cheetos krõpsude edasimüüja Eestis – Pepsico Eesti AS (edaspidi kampaania korraldaja), registrinumber 10438708, Tuglase 14, 51006 Tartu. Loosimist korraldab Direct Messenger OÜ, registrinumber 11981389, Mustamäe tee 44c, 10621 Tallinn.
 2. Kampaania territoorium – kõik kauplused Eesti Vabariigi territooriumil, kus kampaanias osalevaid tooteid müüakse.
 3. Kampaanias võivad osaleda igas vanuses Eesti elanikud.
 4. Kampaania leiab aset 1. september kuni 30. november 2020 (k.a).
 5. Kampaanias osalevad järgnevad Cheetos tooted:
  • Cheetos Fromage 145g – 5900259107404
  • Cheetos hamburger 145g – 5900259107350
  • Cheetos Crunchos Cheese & Ham 165g - 5900259099181
  • Cheetos Crunchos Sweet Chilli 165g - 5900259099129
  • Cheetos Onion 145g - 5900259067814
  • Cheetos Spirals Cheese & Ketchup 145g - 5900259067999
  • Cheetos Pizzerini 155g - 5900259092694
  • Cheetos Ketchup 165g - 5900259067982
  • Cheetos Cheese 165g - 5900259068002
 6. Jaemüügis saadaolevad ja kampaanias osalevate toodete arv ei ole piiratud. Arvestatakse mõistliku nõudlusega. Ostes kauplustest Cheetos tooteid enne või pärast käesolevate tingimuste punktis 4 toodud kuupäevi, ei anna õigust kampaanias osaleda.
 7. Kampaania põhimõte
  1. Kampaanias osalemiseks peab tarbija ostma perioodil 1.09.2020 kuni 30.11.2020 vabalt valitud jaemüügi kauplusest Cheetos kampaaniapaki unikaalse koodiga ja registeerima koodi veebilehel www.cheetos.ee. Osalejate vahel loositakse välja 1 (üks) iPhone 11 Pro Max 64 GB (Space Grey), 57 (viiskümmend seitse) Cheetos toodete kasti, 30 (kolmkümmend) Cheetos lebokotti ja 13 (kolmteist) JBL kõlarit.
  2. Veebilehel www.cheetos.ee tuleb ära märkida loosis osaleja eesnimi, perekonnanimi, vanus, kampaaniapaki unikaalne kood, telefoninumber ja e-posti aadress. Registreerimine lehel www.cheetos.ee on tasuta. Kui osalejal ei õnnestu kampaaniapaki koodi edukalt registreerida, ilmub lehele veateade.
  3. Alaealine registreeruja võib teha veebilehel www.cheetos.ee registreerimise, tema seadusliku esindaja nõusolekul, esindaja meiliaadressi ja isikuandmetega.
  4. Registreerides kampaaniapaki unikaalse koodi vastavalt käesolevate eeskirjade punktile 7.2., võtab kampaanias osaleja vastutuse korrektsete isikuandmete esitamise ja nende esitamisel tehtud vigade eest.
  5. Kampaanias osaleja peab hoidma registreeritud kampaaniapaki alles kampaania lõpuni, et tõestada kampaanias osaleva toote ostmist.
  6. Ühte kampaaniapaki unikaalset koodi saab kogu kampaania toimumise ajal registreerida ühe korra.
  7. Üks ja sama osaleja võib teha mitu registreerimist, kui ostab kampaanias osalevaid tooteid mitu korda ja registreerib iga kord uue kampaaniapaki unikaalse koodi.
   1. Juhul, kui üks ja sama isik üritab ühte kampaaniapaki unikaalset koodi mitu korda registreerida, üritades niimoodi oma võiduvõimalusi suurendada, on kampaania korraldajatel õigus osalejat koodi korduvast kasutamisest mitte teavitada ning tühistada mõlemad registreeringud, et loos toimuks võrdse ja ausa osalemise põhimõtete alusel.
  8. Pärast kampaaniapaki koodi registreerimist osaleb see lähima kuupäevaga vaheauhinna loosimises, loosimiste kuupäevad on välja toodud punktis 8.2. ja 8.3.. Peaauhinna loosimises osalevad kõik kampaania perioodil registreeritud unikaalsed koodi.
 8. Auhinnafond
  1. Auhinnafondi koguväärtus on 2157,21€
  2. Peaauhinnaks on 1 (üks) iPhone 11 Pro Max 64 GB (Space Grey) (peaauhinna auhinnafondi väärtus 1 015 €). Peaauhinna loosimine toimub kampaaniaperioodi lõpus 30.11.2020 kell 12:00. Loosis osalevad kõik kampaaniapakkide unikaalsed koodid, mis on registreeritud ajavahemikus 01.09.2020 kell 00:00:00 kuni 29.11.2020 kell 23:59:59.
  3. Vaheauhindadeks on 57 (viiskümmend seitse) Cheetos toodete kasti (7 pakki Cheetos Fromage ja 7 pakki Cheetos Hamburger maitselisi maisikõrpse), 30 (kolmkümmend) Cheetos lebokotti ja 13 (kolmteist) JBL kõlarit. Vaheauhindade loosimised toimuvad iga nädala esmaspäeval järgnevatel kuupäevadel:
   1. 07.09.2020 kell 12:00, mil loositakse välja neli Cheetos toodete kasti, kaks Cheetos lebokotti ja üks JBL kõlar. Loosis osalevad kõik kampaaniapaki unikaalsed koodid, mis on registreeritud ajavahemikus 01.09.2020 kell 00:00:00 kuni 06.09.2020 kell 23:59:59.
   2. 14.09.2020 kell 12:00, mil loositakse välja neli Cheetos toodete kasti, kaks Cheetos lebokotti ja üks JBL kõlar. Loosis osalevad kõik kampaaniapaki unikaalsed koodid, mis on registreeritud ajavahemikus 07.09.2020 kell 00:00:00 kuni 13.09.2020 kell 23:59:59.
   3. 21.09.2020 kell 12:00, mil loositakse välja neli Cheetos toodete kasti, kaks Cheetos lebokotti ja üks JBL kõlar. Loosis osalevad kõik kampaaniapaki unikaalsed koodid, mis on registreeritud ajavahemikus 14.09.2020 kell 00:00:00 kuni 20.09.2020 kell 23:59:59.
   4. 28.09.2020 kell 12:00, mil loositakse välja neli Cheetos toodete kasti, kaks Cheetos lebokotti ja üks JBL kõlar. Loosis osalevad kõik kampaaniapaki unikaalsed koodid, mis on registreeritud ajavahemikus 21.09.2020 kell 00:00:00 kuni 27.09.2020 kell 23:59:59.
   5. 05.10.2020 kell 12:00, mil loositakse välja neli Cheetos toodete kasti, kaks Cheetos lebokotti ja üks JBL kõlar. Loosis osalevad kõik kampaaniapaki unikaalsed koodid, mis on registreeritud ajavahemikus 28.09.2020 kell 00:00:00 kuni 04.10.2020 kell 23:59:59.
   6. 12.10.2020 kell 12:00, mil loositakse välja neli Cheetos toodete kasti, kaks Cheetos lebokotti ja üks JBL kõlar. Loosis osalevad kõik kampaaniapaki unikaalsed koodid, mis on registreeritud ajavahemikus 05.10.2020 kell 00:00:00 kuni 11.10.2020 kell 23:59:59.
   7. 19.10.2020 kell 12:00, mil loositakse välja neli Cheetos toodete kasti, kaks Cheetos lebokotti ja üks JBL kõlar. Loosis osalevad kõik kampaaniapaki unikaalsed koodid, mis on registreeritud ajavahemikus 12.10.2020 kell 00:00:00 kuni 18.10.2020 kell 23:59:59.
   8. 26.10.2020 kell 12:00, mil loositakse välja neli Cheetos toodete kasti, kaks Cheetos lebokotti ja üks JBL kõlar. Loosis osalevad kõik kampaaniapaki unikaalsed koodid, mis on registreeritud ajavahemikus 19.10.2020 kell 00:00:00 kuni 25.10.2020 kell 23:59:59.
   9. 02.11.2020 kell 12:00, mil loositakse välja viis Cheetos toodete kasti, kaks Cheetos lebokotti ja üks JBL kõlar. Loosis osalevad kõik kampaaniapaki unikaalsed koodid, mis on registreeritud ajavahemikus 26.10.2020 kell 00:00:00 kuni 01.11.2020 kell 23:59:59.
   10. 09.11.2020 kell 12:00, mil loositakse välja viis Cheetos toodete kasti, kolm Cheetos lebokotti ja üks JBL kõlar. Loosis osalevad kõik kampaaniapaki unikaalsed koodid, mis on registreeritud ajavahemikus 02.11.2020 kell 00:00:00 kuni 08.11.2020 kell 23:59:59.
   11. 16.11.2020 kell 12:00, mil loositakse välja viis Cheetos toodete kasti, kolm Cheetos lebokotti ja üks JBL kõlar. Loosis osalevad kõik kampaaniapaki unikaalsed koodid, mis on registreeritud ajavahemikus 09.11.2020 kell 00:00:00 kuni 15.11.2020 kell 23:59:59.
   12. 23.11.2020 kell 12:00, mil loositakse välja viis Cheetos toodete kasti, kolm Cheetos lebokotti ja üks JBL kõlar. Loosis osalevad kõik kampaaniapaki unikaalsed koodid, mis on registreeritud ajavahemikus 16.11.2020 kell 00:00:00 kuni 22.11.2020 kell 23:59:59.
   13. 30.11.2020 kell 12:00, mil loositakse välja viis Cheetos toodete kasti, kolm Cheetos lebokotti ja üks JBL kõlar. Loosis osalevad kõik kampaaniapaki unikaalsed koodid, mis on registreeritud ajavahemikus 23.11.2020 kell 00:00:00 kuni 29.11.2020 kell 23:59:59.
 9. Osalejate registreerimise kampaanias ja auhindade väljaloosimise tagab ja kindlustab kampaania korraldaja volitatud esindaja Direct Messenger OÜ, kes ühtlasi võtab võitjatega ühendust.
 10. Isikuandmete töötlemise kord
  1. Kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmed on kaitstud ja PepsiCo Eesti AS töötleb neid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil.
  2. Kampaanias osaleja annab PepsiCo Eesti AS-le nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel:
   1. kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks;
   2. PepsiCo Eesti AS poolt kampaaniaga seotud koostööpartneritele info edastamiseks;
   3. võitjate loosimiseks ja nende teavitamiseks;
   4. võitja nime avaldamiseks kampaania veebilehel.
  3. Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot PepsiCo Eesti AS poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile: pepsico.eesti@pepsico.com
  4. Isikuandmete vastutav töötleja on PepsiCo Eesti AS, registrikood 10438708, Tuglase 14, 51006 Tartu, Eesti, tel 738 6600, pepsico.eesti@pepsico.com
  5. Kogutud andmeid säilitatakse 1 (üks) kuu alates kampaania lõpukuupäevast ehk kuni 30.12.2020.
 11. Võitjate nimed avalikustatakse hiljemalt punktis 8.2. ja 8.3. mainitud kuupäevadest viie tööpäeva jooksul veebilehel www.cheetos.ee.
 12. Võitjate nimed on veebilehel üleval 1 (üks) kuu peale kampaania lõppu ehk kuni 30.12.2020.
 13. Võitjatega võtab ühendust Direct Messenger OÜ esindaja registreerimisvormis märgitud e-posti või telefoni teel, et leppida kokku auhinna üleandmise aeg.
 14. Võidetud auhinna saab kätte Direct Messenger OÜ kontorist (aadressil Mustamäe tee 44c, Tallinn). Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama oma isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart, juhiluba) ning registreeritud kampaaniapaki unikaalse koodiga.
  1. Kui auhinna võitja ei esita isikut tõendavat dokumenti ja/või registreeritud kampaaniapaki koodi või kui dokumentidel toodud andmed erinevad registreerimisvormil toodust, ei ole võitjal õigust auhinda saada.
  2. Kui auhinna võitja ei ole veel täisealine, võib tema auhinna vastu võtta tema seaduslik esindaja, esitades võitja ja tema enda isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart, juhiluba) ning võitnud kampaanipaki koodi.
 15. Auhinna üleandmisel allkirjastavad võitja ja kampaania korraldaja volitatud Direct Messenger OÜ esindaja auhinna üleandmise-vastuvõtmise akti. Pärast akti allkirjastamist ei ole võitjal õigust kampaania korraldajatele auhinna suhtes nõudeid ega kaebusi esitada.
 16. Kampaania korraldajad ei vastuta auhinna võitjale auhinna kasutamise käigus tekkinud kahju eest.
 17. Auhinda ei saa vahetada teise auhinna ega raha vastu.
 18. Auhinna kättesaamisega seotud lisakulusid, mida ei ole käesolevates eeskirjades reguleeritud (nt transpordi- või helistamiskulud) võitjale ei kompenseerita.
 19. Auhind, mida võitjale välja ei anta või mille võitja jätab välja võtmata, loositakse uuesti välja. Kui auhinna võitjaga ei saada kontakti 5 tööpäeva jooksul, loositakse uus võitja.
 20. Kampaania korraldaja ei kanna vastutust selle eest, kui kampaanias osalejad käesolevaid eeskirju ei järgi.
 21. Kampaania korraldaja ei kanna vastutust selle eest, kui kampaanias osaleja jääb loosimisest välja, kui auhinda eeskirjade mittejärgimise tõttu välja ei anta, kui kampaanias osaleja esitatud andmed on väärad või ebatäpsed või kui võitjatega ei ole võimalik ühendust saada kampaania korraldajatest mittesõltuvatel põhjustel.
 22. Vääramatu jõu asjaolude esinemisel on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt katkestada. Sellisel juhul on kampaania korraldajal kohustus teavitada Eesti Tarbijakaitseametit ja edastada teade kampaania peatamisest ka massimeedia kaudu.
 23. Kõik nõuded ja kaebused seoses kampaania korralduse ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult kampaania korraldajale Pepsico Eesti AS-le 30. detsembriks 2020 aadressil Tuglase 14, Tartu 51006 või e-kirja teel aadressile  pepsico.eesti@pepsico.com, märkides märksõnaks „Cheetos Kivi, Käpp, Käärid“ ja esitades oma põhjendatud kaebuse ning lisades kaebuses viidatud dokumendid või nende koopiad.
  1. Kaebusi, mis esitatakse pärast 30.12.2020, ei võeta menetlusse.
  2. Kampaania korraldaja vastab esitatud kaebusele kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul pärast selle kättesaamist. Kui kampaania korraldaja peab kaebust õigustatuks, teavitavad nad kaebuse esitajat kaebuse rahuldamise protsessist ja kuupäevast. Kui kaebuse esitaja ei ole saadud vastusega rahul, on tal õigus seadusega ettenähtud korras oma õigusi ja huve kaitsta.
  3. Kaebuse esitamise kuupäevaks loetakse selle postitamise kuupäeva.
  4. Kaebusele tuleb alati lisada loosis osaleja eesnimi ja perekonnanimi.
 24. Käesolevates eeskirjades on sätestatud nii kampaania korraldaja, tema esindajate kui osalejate õigused ja kohustused.
 25. Kampaania korraldaja hoiatab, et reklaammaterjalides toodud teave kannab ainult teavitavat eesmärki.
 26. Kampaania korraldaja töötleb andmeid vastavalt Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusele.
  Lähemalt: https://pepsicoprivacypolicy.com/et?domain=pepsico.ee