Kampaaniamäng “ETK”


29.09.2014

Pepsi ja Lays tarbijakampaania Maksimarketis, Konsumites ning AjaO kauplustes 1.10.2014 kuni 25.11.2014.

  1. Pepsi ja Lay’s tarbijakampaania on Eestis, ETK kauplustes (Maksimarket, Konsum, AjaO) toimuv kampaaniamäng, mille korraldajaks on PEPSICO EESTI AS (reg-kood 10438708, aadress: Tuglase 2, 51014 Tartu, Tartumaa) – edaspidi nimetatud kui kampaania Korraldaja.
  2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt vastavalt ettenähtud tingimustele. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
  3. Kampaanias osalevad kõik Säästukaardi omanikud, kes ostavad Maksimarketitest, Konsumitest või AjaO kauplustest 2L Pepsi või Lay’s Sibula/Hapukoore Megapacki (220g) ning registreerivad kassas Säästukaardi. Kampaanias ei või osaleda kampaania Korraldaja töötajad ega nende perekonnaliikmed.
  4. Kampaania toimub 1.oktoobrist kuni 25. novembrini 2014, kampaania auhindu väljastatakse kuni 8.12.2014.
  5. Kampaanias osalemiseks tuleb osta kas 2L Pepsi või Lay’s Sibula Megapack või Lay’s Hapukoore Megapack ja kassas registreerida oma Säästukaart või Säästukaart Pluss.
  6. Iga nädal loositakse Säästukaardiga eelpool nimetatud toodete ostjate vahel välja alljärgnevad auhinnad:

       – Sony teler  42” KDL-42W705/706 (must), 1 tk

       – Sony kõrvaklapid MDR-XB200, 10 tk

      – plokki Pepsit, 7 tk

       – kast Laysi, 7 tk

  1. Kampaania võidufondi väärtus on 7191.20 eurot  – Sony telerid (8 tk), kõrvaklapid (80 tk).
  2. Auhindade loosimised toimuvad 1 kord nädalas eelneva nädala kampaania toodete ostnute vahel, kes on registreerinud Säästukaardi Maksimarketite, Konsumite või AjaO kaupluste kassas. Loosimised toimuvad alljärgevatel kuupäevadel: 13.10.14, 20.10.14, 27.10.14, 3.11.14, 10.11.14, 17.11.14, 24.11.14, 1.12.14. Võitjate nimed avalikustatakse www.pepsico.ee ja www.etk.ee hiljemalt loosimisele järgneval kuupäeval
  1.  Auhinna võitnud isik võtab auhinna kättesaamiseks ühendust kas telefonil 372 681 1800 või e-mailiaadressil pepsico@zavod.ee kuni 8.12.2014.
  2. Võidetud auhinnad väljastatakse kampaanias osalenud isikule või volituse alusel tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel kuni 8.12.2014:

– Tallinnas Zavod BBDO OÜ kontoris aadressil Rotermanni 5/Roseni 10,  tel: +372 681 1800;

– Tartus, PepsiCo Eesti ASi kontoris aadressil Tuglase 2, tel +372 7386 600.

11. Teovõimetu või piiratud teovõimega isiku poolt võidetud auhinnad antakse kätte tema seaduslikule esindajale.

12.  Kampaania Korraldaja tasub tema poolt väljaantavate auhindadega seotud kohustuslikud riigimaksud.

13.  Kampaania käigus osaleja poolt võidetud auhindu ei asendata osaleja nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata  auhinna maksumust rahas. Auhindade kättesaamisega seotud transpordi- vms kulutusi võitjale või tema esindajale ei hüvitata.

14. Auhinna vastuvõtmist võitja poolt loetakse ühtlasi ka loa andmiseks kampaania Korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

15. Kampaania Korraldaja ei vastuta auhindade võitjatele ja/või auhindade kasutajatele auhindade kasutamisel tekkida võivate võimalike kulude ja kahjude eest. Kampaania Korraldaja ei vastuta auhindade võitjate ja/või auhindade kasutajate poolt auhindade kasutamisel kolmandatele isikutele tekitatud võimalike kahjude eest.

16. Kampaania Osaleja poolt kampaania korraldamise tingimuste eiramise või kampaania Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, aga ka siis, kui kampaania Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada (v.a kampaania Korraldaja süü tõttu), ei vastuta kampaania Korraldaja kampaanial osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

17. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine juhul, kui on rikutud reegleid, või vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanial osalejatele AS Pepsico Eesti kodulehel www.pepsico.ee vahendusel.

18. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult kuni 1.12.2014 kampaania Korraldajale aadressil: PEPSICO EESTI AS, Tuglase 2, 51014 Tartu, Tartumaa märgusõnaga “Pepsi ja Lay’s tarbijakampaania ETK-s”. Pretensioonide esitamise tähtajast kinnipidamise tõestuseks on postitempli kuupäev.

19. Pretensioonides peab olema toodud Osaleja ees- ja perekonnanimi, täpne aadress ning võimalike puuduste ja põhjuste üksikasjalik kirjeldus.

20. Korraldaja vaatab pretensioonid läbi 7 tööpäeva jooksul kättesaamise kuupäevast.

21. Korraldaja otsusest teatatakse Osalejale tähitud kirjaga, mis saadetakse pretensioonis märgitud aadressil 7 päeva jooksul pretensiooni läbivaatamise kuupäevast. Korraldaja otsus pretensioonide kohta on lõplik ja kohustuslik. Osaleja edasised pretensioonid vaadatakse läbi kohtu poolt.

22. Telerite ja kõrvaklappide garantii ja tehniliste probleemide korral pöörduda Sony Centerisse (www.sonycenter.ee, kontaktid ja lähima kaupluse leiate veebilehelt).