Kampaaniamäng “Cheetos Summer Tattoo”


26.05.2014

Cheetos Summer Tattoo tarbijakampaania 1.06.2014 kuni 30.09.2014

1. Cheetose Summer Tattoo tarbijakampaania on Eestis toimuv kampaaniamäng, mille korraldajaks on PEPSICO EESTI AS (reg-kood 10438708, aadress: Tuglase 2, 51014 Tartu, Tartumaa) – edaspidi nimetatud kui kampaania Korraldaja.

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt vastavalt ettenähtud tingimustele. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

3. Kampaanias võivad osaleda kõik Eestis elavad Cheetose toodete fännid. Kampaanias ei või osaleda kampaania Korraldaja töötajad ega nende perekonnaliikmed.

4. Kampaania toimub 1.juunist kuni 30. septembrini 2014, kampaania auhindu väljastatakse kuni 30.09.2014.

5. Kampaanias osalemiseks tuleb osta pakk Cheetost, mille seest võib leida võidukupongi, mis annab teada, et oled võitunud ühe allolevatest auhindadest:

a) tattookleebise – neli erinevat:

– 4c tattoo sticker 2in1, 40x40mm;

– metallic silver tattoo/sticker 2in1, 40x40mm;

– 4c tattoo, 40x79mm;

– metallic silver tattoo, 40x79mm.

b) Sony mängukonsooli – kaks erinevat:

– Playstation Vita;

– Playstation 4.

6. Kampaania võidufondi väärtus on 3088 eurot – Sony Vita (10 tk), Sony PS4 (2 tk).

7. Võidukupongi leidnud isik võtab auhinna kättesaamiseks ühendust telefonil või e-mailiaadressil, mis on märgitud võidukupongil kampaania toimumise ajal – kuni 30.09.2014.

8. Võidetud auhinnad väljastatakse kampaanias osalenud isikule või volituse alusel tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel kuni 30.09.2014:

– Tallinnas Zavod BBDO OÜ kontoris aadressil Rotermanni 5/Roseni 10, tel: +372 681 1800

9. Teovõimetu või piiratud teovõimega isiku poolt võidetud auhinnad antakse kätte tema seaduslikule esindajale.

10. Kampaania Korraldaja tasub tema poolt väljaantavate auhindadega seotud kohustuslikud riigimaksud.

11. Kampaania käigus osaleja poolt võidetud auhindu ei asendata osaleja nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata auhinna maksumust rahas. Auhindade kättesaamisega seotud transpordi- vms kulutusi võitjale või tema esindajale ei hüvitata.

12. Auhinna vastuvõtmist võitja poolt loetakse ühtlasi ka loa andmiseks kampaania Korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

13. Kampaania Korraldaja ei vastuta auhindade võitjatele ja/või auhindade kasutajatele auhindade kasutamisel tekkida võivate võimalike kulude ja kahjude eest. Kampaania Korraldaja ei vastuta auhindade võitjate ja/või auhindade kasutajate poolt auhindade kasutamisel kolmandatele isikutele tekitatud võimalike kahjude eest.

14. Kampaania Osaleja poolt kampaania korraldamise tingimuste eiramise või kampaania Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, aga ka siis, kui kampaania Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada (v.a kampaania Korraldaja süü tõttu), ei vastuta kampaania Korraldaja kampaanial osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

15. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine juhul, kui on rikutud reegleid, või vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanial osalejatele AS Pepsico Eesti kodulehel www.pepsico.ee vahendusel.

16. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult kuni 30.09.2014 kampaania Korraldajale aadressil: PEPSICO EESTI AS, Tuglase 2, 51014 Tartu, Tartumaa märgusõnaga “Cheetos Tattoo”. Pretensioonide esitamise tähtajast kinnipidamise tõestuseks on postitempli kuupäev.

17. Pretensioonides peab olema toodud Osaleja ees- ja perekonnanimi, täpne aadress ning võimalike puuduste ja põhjuste üksikasjalik kirjeldus.

18. Korraldaja vaatab pretensioonid läbi 7 tööpäeva jooksul kättesaamise kuupäevast.

19. Korraldaja otsusest teatatakse Osalejale tähitud kirjaga, mis saadetakse pretensioonis märgitud aadressil 7 päeva jooksul pretensiooni läbivaatamise kuupäevast. Korraldaja otsus pretensioonide kohta on lõplik ja kohustuslik. Osaleja edasised pretensioonid vaadatakse läbi kohtu poolt.

20. Mängukonsoolide garantii ja tehniliste probleemide korral tuleb pöörduda Zavod BBDO OÜ-sse, tel: +372 681 1800 või e-mail zavod@zavod.ee.