„Cheetos Ice Age” kampaania


11.07.2016

„Cheetos Ice Age“ kampaania tingimused

1. „Cheetos Ice Age“ tarbijakampaania on Eestis aset leidev kampaania, mida korraldab Lay’s toodete turustaja Eestis PepsiCo Eesti AS; aadress: Tuglase 2, Tartu linn, Tartu maakond, 51014, Eesti; registrikood: 41018397, edaspidi kampaania korraldaja.

2. Kampaania korraldamise territoorium – mis tahes müügikoht Eesti Vabariigi territooriumil, kus levitatakse kampaaniatooteid.

3. Kampaanias võib osaleda mis tahes vanuses Eesti Vabariigi elanik.

4. Vastavalt käesolevatele tingimustele määrab kampaania toimumise korra kampaania korraldaja.

5. Kampaania leiab aset 13. juuni 2016. a kuni 30. september 2016. a.

6. Auhinnafond – Ice Age kleebised ( 135 451 tükki ), koguväärtuses 1733,77 EUR.

7. Ice Age kleebised muudavad värvi kui need asetada pinnale, mille temperatuur on alla 8 kraadi celsiuse järgi.

8. Kampaaniatoodete arvu, mida ostes saab osaleda kampaania loosimises, järgides mõistlikku nõudlust, ei piirata ja kampaaniatooted võivad olla kaubanduses kättesaadavad ka enne või pärast käesolevate tingimuste punktis 5 kehtestatud perioodi.

9. Ligikaudne tõenäosus võitmiseks on 135 451 kleebist 276 431 toote kohta (plaanitud toodete arv kampaaniaperioodi jooksul).

10. Ice Age kleebiseid on 50 erineva pildiga.

11. Kampaaniatooted – kõik Cheetos 50g, 55g, 85g ja 145 g krõpsupakid ning Cheetos Ice Age Fromage 80g krõpsupakid, millel on kampaaniamärgis.

12. Kampaania toimumiskord: kampaanias osalemiseks peab tarbija soetama kampaaniamärgisega Cheetos toote. Võidab see tarbija, kes leiab pakendist kleebise! Kampaaniamärgis:

12.1. kui Cheetose pakendis ei ole Ice Age kleebist, siis ostja ei võitnud midagi.

13. Kampaanias osalemisega ei kaasne osalejale kulusid.\

14. Kampaania võitjate isikute kindlakstegemise kord, koht ja kuupäev: loosimist ei toimu, kuna see on kiirkampaania.

15. Auhinna taotlemise kord: isik saab võidust teada kohe pärast pakendi avamist.

16. Kampaania korraldajaid ei saa pidada vastutavaks juhul, kui kampaanias osalejad eiravad käesolevaid tingimusi.

17. Kõik pretensioonid kampaania korraldamise kohta ja/või toimumise tuleb edastada kirjalikult kampaania korraldajatele – PepsiCo Eesti AS; aadress: Tuglase 2, Tartu linn, Tartu maakond, 51014, Eesti; registrikood: 41018397) kuni 30. septembrini 2016. a viitega kampaania „Cheetos Ice Age”, kirjeldades üksikasjalikult pretensioone ning nende põhjendust, lisades dokumendid või nende koopiad, millele on viidatud pretensioonis.

17.1. Pretensioonid, mis on esitatud pärast 30. septembrit 2016. a., ei too kaasa õiguslikke tagajärgi.

17.2. Kampaania korraldajad vaatavad pretensiooni läbi ja vastavad sellele viieteistkümne päeva jooksul alates selle kättesaamisest. Kui kampaania korraldajad tunnistavad pretensiooni põhjendatuks, näitavad nad vastuses pretensiooni rahuldamise korra ja tähtajad. Kui pretensiooni esitajat vastus ei rahulda, võib esitaja kaitsta oma õigusi ja seaduslikke huve seadusega ettenähtud korras.

17.3. Postitempli kuupäev loetakse pretensiooni esitamise tähtaja tõendiks.

17.4. Kõik pretensioonid peavad sisaldama osaleja ees- ja perekonnanime ning täpset aadressi.

18. Kampaania korraldaja ja kampaanias osaleja õigused ja kohustused on määratud käesolevates tingimustes.

18.1. Kampaania korraldajad hoiatavad, et reklaammaterjalides kättesaadav info kampaania kohta on ainult informatiivne.

19. Käeolevate tingimustega on võimalik tutvuda veebilehel www.pepsico.ee.