Kampaania on lõppenud! Kui kogud Cheetose pakke, saad auhinna kindla peale! „Cheetos Fashionista kampaania” reeglid


05.09.2018

Tarbijakampaania  „Cheetos Fashionista“ on Eestis toimuv kampaania, mida korraldab Cheetose krõpsude edasimüüja Eestis – Pepsico Eesti AS (edaspidi kampaania korraldaja), registrinumber 10438708.

 1. 1. Kampaania territoorium – kõik müügipunktid Eesti Vabariigi territooriumil, kus kampaanias osalevaid tooteid müüakse.
 1. 2. Kampaanias võivad osaleda igas vanuses Eesti elanikud.
 2. 3. Kampaania leiab aset 25. juunist 2018 kuni 30. septembrini 2018 või kuni auhindu jätkub.
 3. 4. Kampaanias osalevad kõik Cheetose tooted.
 4. 5. Jaemüügis saadaolevad ja kampaanias osalevate toodete arv ei ole piiratud. Arvestatakse mõistliku nõudlusega.
 5. 6. Kampaania põhimõte: Krõbista Cheetost mõnuga, kogu tühje pakke ja nende ära saatmisel saad garanteeritud kingituse! Kuna auhindu on piiratud koguses, on kampaaniast osavõtjal võimalik kontrollida auhindade olemasolu www.cheetos.ee leheküljelt. Uuendused toimuvad kord nädalas, igal esmaspäeval kell 12.00.
  1. 6.1. Kampaanias osaleja peab saatma kogutud pakid aadressile Kentmanni 4/ Sakala 10, Tallinn, 10116, lisades saaja nimeks kampaania korraldaja volitatud esindaja Zavod BBDO OÜ.
  2. 6.2. Kampaanias osaleja peab saadetise sisse märkima oma kontaktandmed: nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-mail. Lisaks peab märgitud olema Itella pakiautomaadi asukoht, kuhu kampaania korraldaja volitatud esindaja Zavod BBDO auhinna saadab.
  3. 7. Üks ja sama osaleja võib osaleda mitu korda, kui kogub iga kord kokku vajaliku hulga Cheetose pakke ja saadab need Zavod BBDO kontorisse.
  4. 8. Üks isik võib loosis võita piiramatu hulga auhindu. Ühe saadetud pakendite hulga pealt, võib osaleja võita ainult ühe auhinna.
  5. 9. Pakendite saatjale on tema valitud auhind garanteeritud.
   9.1 Juhul, kui auhinnad on otsa saanud teavitatakse sellest osalejat.
  6. 10. Pärast pakendite kätte saamist, saadab Zavod BBDO esindaja kampaaniast osavõtjale tema valitud auhinna tema enda valitud Itella Smartposti automaati.
  7. 11. Auhinnafond ja kogutud pakendid:

Kampaaniast osavõtja peab koguma kindla arvu pakendeid, et saada garanteeritud auhind.

  • • 5 kogutud Cheetose pakendi eest saab osaleja kingituseks Cheetose sokid.
  • • 10 kogutud Cheetose pakendi eest saab osaleja kingituseks Cheetose märkmiku.
  • • 15 kogutud Cheetose pakendi eest saab osaleja kingituseks Cheetose rätiku.
  • • 20 kogutud Cheetose pakendi eest saab osaleja kingituseks Cheetose kõrvaklapid.
  • • 30 kogutud Cheetose pakendi eest saab osaleja kingituseks Cheetose lebokoti.NB! Auhindu on piiratud koguses!
  1. 12. Kampaania jooksul saadetakse kampaaniast osavõtjatele auhinnad koheselt peale saadetud pakkide kätte saamist. Auhindu saadetakse kampaania lõpuni või kuni neid jätkub, nagu on märgitud punktis 3 (25. juunist kuni 30. septembrini 2018 k.a).

Isikuandmete töötlemise kord

  1. 13. Kampaanias osalejate poolt esitatav teave ja isikuandmed on kaitstud. Andmeid töödeldakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.
  2. 13.1. Osalejate registreerimise kampaanias ja auhindade üleandmise tagab kampaania korraldaja volitatud esindaja Zavod BBDO OÜ.
  3. 13.2. Kampaanias osalemisega kinnitavad osalejad, et nõustuvad käesolevate eeskirjadega ning sellega, et kampaania korraldajad ja nende esindajad võivad töödelda, säilitada ja kasutada osalejate isikuandmeid auhindade üleandmiseks.
  4. 13.3. Kampaanias osalemiseks isikuandmeid esitades nõustuvad kampaanias osalejad sellega, et nende isikuandmeid kogutakse ja säilitatakse kogu kampaaniaperioodi jooksul ja pärast seda kampaania korraldajate andmebaasides seni, kuni see on kohalduvate seaduste ja eeskirjade kohaselt vajalik.
  5. 13.4. Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot PepsiCo Eesti AS poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile: teele.tamm@pepsico.com
  6. 13.5. Isikuandmete vastutav töötleja on PepsiCo Eesti AS, registrikood 10438708, Tuglase 2, 51006 Tartu, Eesti, tel 738 6600, pepsico.eesti@pepsico.com
  1. 14. Auhindade saajaid ei avaldata avalikus nimekirjas.
  2. 15. Auhindu hoitakse kampaania korraldaja volitatud esindaja Zavod BBDO OÜ kontoris aadressil Kentmanni 4/ Sakala 10, Tallinn.
  3. 16. Võitjatega võtab ühendust Zavod BBDO OÜ esindaja saadetud paki sisse märgitud e-posti või telefoni teel, et kinnitada Itella Smartposti automaat, kuhu auhind saadetakse.
  4. 17. Auhinnad saadetakse Itella Smartpostiga kampaania osaleja poolt märgitud Itella Smartposti asukohta. Võidetud auhinda on võimalik ka kätte saada Zavod BBDO OÜ kontorist aadressil Kentmanni 4/Sakala 10, Tallinn.
  5. 17.1. Kui auhinna võitja soovib auhinda kätte saada Zavod BBDO OÜ kontorist, peab ta kohale tulles esitama isikut tõendava dokumendi ja punktis 11 mainitud vastava pakkide koguse.
  6. 17.2. Kui auhinna võitja ei ole veel täisealine, võib tema auhinna vastu võtta või võib tema auhinna saata tema seaduslikule esindajale. See tähendab, et Cheetose pakkide saatmisel tuleb märkida alaealise seadusliku esindaja isikuandmed.
  7. 18. Kampaania korraldaja ei vastuta auhinna võitjale auhinna kasutamise käigus tekkinud kahju eest.
  8. 19. Auhinda ei saa vahetada teise auhinna ega raha vastu.
  9. 20. Auhinna kättesaamisega seotud lisakulusid, mida ei ole käesolevates eeskirjades reguleeritud – osaleja poolt pakkide saatmis-, transpordi- või helistamiskulud, võitjale ei kompenseerita.
  10. 21. Kampaania korraldaja ei kanna vastutust selle eest, kui kampaanias osalejad käesolevaid eeskirju ei järgi.
  11. 22. Kampaania korraldaja ei kanna vastutust selle eest, kui kampaanias osaleja saadetud pakk ei jõua kohale või on pakis vähem Cheetose pakke kui punktis 11 nimetatud. Samuti ei kanna kampaania korraldaja vastutust selle eest, kui kampaanias osaleja esitatud andmed on väärad või ebatäpsed või kui võitjatega ei ole võimalik ühendust võtta kampaania korraldajast mittesõltuvatel põhjustel.
  12. 23. Vääramatu jõu asjaolude esinemisel on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt katkestada. Sellisel juhul on kampaania korraldajal kohustus teavitada Eesti Tarbijakaitseametit ja edastada teade kampaania peatamisest ka massimeedia kaudu.
  13. 24. Kõik nõuded ja kaebused seoses kampaania korralduse ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult kampaania korraldajale Pepsico Eesti AS-le aadressil Tuglase 2a, Tartu  24. septembriks 2018, märkides märksõnaks „Cheetos Fashionista“ ja esitades oma kaebuse ja selle põhjenduse ning lisades kaebuses viidatud dokumendid või nende koopiad.

23.1. Kaebusi, mis esitatakse pärast 24. september 2018, ei võeta menetlusse.

23.2. Kampaania korraldaja vastab esitatud kaebusele kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul pärast selle kättesaamist. Kui kampaania korraldaja peab kaebust õigustatuks, teavitatakse kaebuse esitajat kaebuse rahuldamise protsessist ja kuupäevast. Kui kaebuse esitaja ei ole saadud vastusega rahul, on tal õigus seadusega ettenähtud korras oma õigusi ja huve kaitsta.

23.3. Kaebuse esitamise kuupäevaks loetakse postitemplil olevat kuupäeva.

23.4. Kaebusele tuleb alati lisada kampaanias osalenud osaleja eesnimi, perekonnanimi ja täielik aadress.

  1. 25. Käesolevates eeskirjades on sätestatud nii kampaania korraldaja, tema esindajate kui osalejate õigused ja kohustused.
  2. 26. Kampaania korraldaja hoiatab, et reklaammaterjalides toodud teave kannab ainult teavitavat eesmärki.