„Cheetos Angry Birds“ kampaania


29.04.2016

Lahedad Angry Birds tegelastega Cheetose pakid on nüüd poodides!

Igast teisest kampaaniaribaga pakendist võid leida laheda kleepsu, saadaval üle 50 erineva pildi.

„Cheetos Angry Birds“ kampaania tingimused

1.  „Cheetos Angry Birds“ tarbijakampaania on Eestis aset leidev kampaania, mida korraldab Lay’s toodete turustaja Eestis Pepsico Eesti AS; aadress: Tuglase 2, Tartu linn, Tartu maakond, 51014, Eesti; registrikood: 41018397, edaspidi kampaania korraldaja.

2. Kampaania korraldamise territoorium – mis tahes müügikoht Eesti Vabariigi territooriumil, kus levitatakse kampaaniatooteid.

3. Kampaanias võib osaleda mis tahes vanuses Eesti Vabariigi elanik.

4. Vastavalt käesolevatele tingimustele määrab kampaania toimumise korra kampaania korraldaja.

5. Kampaania leiab aset 1. aprillist 2016. a kuni 30. juunini 2016. a.

6.  Auhinnafond – Angry Birds kleebised ( 83 959 tükki ), koguväärtuses 1628,80 EUR.

7. Kampaaniatoodete arvu, mida ostes saab osaleda kampaania loosimises, järgides mõistlikku nõudlust, ei piirata ja kampaaniatooted võivad olla kaubanduses kättesaadavad ka enne või pärast käesolevate tingimuste punktis 5 kehtestatud perioodi.

8. Ligikaudne tõenäosus võitmiseks on 83 959 kleebist 161 459 toote kohta (plaanitud toodete arv kampaaniaperioodi jooksul).

9. Kampaaniatooted – kõik Cheetos 85 g või 145 g krõpsupakid, millel on kampaaniamärgis.

10. Kampaania toimumiskord: kampaanias osalemiseks peab tarbija soetama kampaaniamärgisega Cheetos toote. Võidab see tarbija, kes leiab pakendist kleebise! Kampaaniamärgis:

10.1. kui Cheetose pakendis ei ole Angry Birds kleebist, siis ostja ei võitnud midagi.

11. Kampaanias osalemisega ei kaasne osalejale kulusid.

12. Kampaania võitjate isikute kindlakstegemise kord, koht ja kuupäev: loosimist ei toimu, kuna see on kiirkampaania.

13. Auhinna taotlemise kord: isik saab võidust teada kohe pärast pakendi avamist.

14. Kampaania korraldajaid ei saa pidada vastutavaks juhul, kui kampaanias osalejad eiravad käesolevaid tingimusi.

15. Kõik pretensioonid kampaania korraldamise kohta ja/või toimumise tuleb edastada kirjalikult kampaania korraldajatele – Pepsico Eesti AS; aadress: Tuglase 2, Tartu linn, Tartu maakond, 51014, Eesti; registrikood: 41018397) kuni 30. juunini 2016. a viitega kampaania „Cheetos Angry Birds”, kirjeldades üksikasjalikult pretensioone ning nende põhjendust, lisades dokumendid või nende koopiad, millele on viidatud pretensioonis.

15.1. Pretensioonid, mis on esitatud peale 30. juunit 2016. a., ei too kaasa õiguslikke tagajärgi.

15.2. Kampaania korraldajad vaatavad pretensiooni läbi ja vastavad sellele viieteistkümne päeva jooksul alates selle kättesaamisest. Kui kampaania korraldajad tunnistavad pretensiooni põhjendatuks, näitavad nad vastuses pretensiooni rahuldamise korra ja tähtajad. Kui pretensiooni esitajat vastus ei rahulda, võib esitaja kaitsta oma õigusi ja seaduslikke huve seadusega ettenähtud korras.

15.3. Postitempli kuupäev loetakse pretensiooni esitamise tähtaja tõendiks.

15.4. Kõik pretensioonid peavad sisaldama osaleja ees- ja perekonnanime ja täpset aadressi.

16. Kampaania korraldaja ja kampaanias osaleja õigused ja kohustused on määratud käesolevates tingimustes.

16.1. Kampaania korraldajad hoiatavad, et reklaammaterjalides kättesaadav info kampaania kohta on ainult informatiivne.

17. Käeolevate tingimustega on võimalik tutvuda veebilehel www.pepsico.ee.