PepsiCo väärtused ja filosoofia


Meie väärtused ja filosoofia peegeldavad soovi olla ühiskonna ja keskkonna ees vastutav ettevõte. Iga äriotsus põhineb meie väärtustel ja filosoofial.

Pühendumus

Me oleme pühendunud jätkusuutliku majanduskasvu loomisele läbi vastutustundlike ja usaldusväärsete teovõimekate inimeste.

Mida see tähendab

Edu motiveerimisel ja mõõtmisel on võtmetähtsusega jätkusuutlik kasv. Meie jätkusuutliku kasvu püüdlus stimuleerib uuendusi, väärtustab tulemusi ja aitab meil mõista, kuidas tänased otsused mõjutavad tulevikku. Kasv hõlmab inimeste arengut ja ettevõtte edukust. Esikohale seatakse eristumine ja eesmärkide täitmine.

Teovõimekad inimesed tähendab, et meil on vabadus tegutseda ja mõelda viisil, kuidas saame ülesanded hästi täidetud, järgides samas protseduure, mis tagavad korrektse juhtimise, ning olles tähelepanelik ettevõtte vajaduste suhtes, mis on isikutasandist tähtsamad.

Terve kasvu alustalad on vastutus ja usaldus. Vastutame iga oma teo eest nii isiklikult kui ettevõttena. Teiste inimeste usaldus meie kui indiviidide ja ettevõtte vastu tuleb välja teenida. Käitudes meile usaldatud ressurssidega heaperemehelikult, suurendame meile antud usaldust veelgi, kui tuleme oma ülesannetega hästi toime ja viime oma pühendumusega asjad ühiselt ja edukalt lõpule.

Põhimõtted

Meie peame kinni kuuest põhimõttest:

  1. Hoolida oma klientidest, tarbijatest ja maailmast, kus elame.
   • Meid juhib intensiivne turul valitsev konkurents, kuid suuname oma võitlusvaimu lahendustesse, millest võidavad nii meie ettevõte kui selle üksused. Meie edu põhineb klientide, tarbijate ja kogukondade sügavamal mõistmisel. Oma hoolivuse näitamisel teeme meelsasti lisapingutusi.
  2. Müüa vaid tooteid, mille üle võime uhked olla.
   • Meie standardite tõeline proovikivi on see, et tarbime ja reklaamime ise tooteid, mida müüme. Ilma eranditeta. Kindlustunne aitab tagada meie toodete kvaliteeti, alates koostisosade ostmisest kuni tarbijale üleandmiseni.
  3. Rääkida tõtt ja olla avameelsed.
   • Räägime ära kogu loo, mitte vaid selle, mis on kasulik meie enda eesmärkide saavutamiseks. Lisaks selgusele, aususele ja täpsusele kindlustame ka selle, et meie sõnum kohale jõuaks.
  4. Hoidma tasakaalus lühike ja pikk perspektiiv.
   • Iga otsuse langetamisel kaalume riske ja kasu nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis. Tasakaalu hoidmine aitab meil säilitada kasvu ja tagab meie ideede asjakohasuse nii praegu kui tulevikus.
  5. Saada kasu mitmekesisusest ja kaasamisest.
   • Võtame alati omaks inimesed, kel on erinev taust, iseloomujooned ja mõtteviis. Mitmekülgsus toob meie ettevõttesse uusi vaatenurki ja soodustab innovatsiooni, samuti tõstab võimet märgata uusi turuvõimalusi.
  6. Austada teisi ja saavutada edu üheskoos.
   • Meie ühine edu põhineb vastastikusel austusel nii ettevõtte sees kui väljaspool. Austus eeldab, et inimesed oleksid võimelised töötama nii meeskonnas kui ka mitteformaalses koostöövormis. Kuigi meie ettevõte on üles ehitatud üksikisikute silmapaistvale tegevusele, peame oluliseks ja väärtustame ka meeskonnatööd, et muuta oma eesmärgid saavutusteks.