Missioon ja visioon


PepsiCo on veendunud, et korporatiivne vastutus pole ainult kohustus, vaid on ärile ka kasulik.

Missioon

Meie missioon on olla maailma juhtiv toidukaupade tootja, kes keskendub valmistoitudele ja -jookidele. Meie eesmärk on toota investoritele tulu, pakkudes samas arengut ja majanduslikku kasu oma töötajatele, äripartneritele ja kogukondadele, kus tegutseme. Ühtlasi püüdleme kõigis oma tegevustes aususe, õigluse ja usaldusväärsuse poole.

Visioon

PepsiCo eesmärgipärane tegutsemine tähendab kestlikku kasvu ning investeeringuid inimeste ja planeedi tervemasse tulevikku.

„PepsiCo vastutus tähendab maailma kõigi tahkude pidevat parendamist aladel, millega kokku puutume – keskkond, sotsiaalsfäär ja majandus –, et luua paremat homset.“

Visiooni elluviimisel kasutame programme ning keskendume keskkonnahoiule, ühiskonnakasulikele tegevustele ja aktsia väärtuse tõstmisele eesmärgiga teha PepsiCo’st tõeliselt jätkusuutlik ettevõte.

Eesmärgipärane tegutsemine

PepsiCo on pühendunud äri- ja finantsedu saavutamisele, avaldades samal ajal positiivset mõju ühiskonnale – seda eesmärgipärane tegutsemine meie jaoks tähendabki.

Meie suurepärase finantsedu võti on lihtne – aktsia väärtuse suurendamine. Pöörates tähelepanu sotsiaal- ja keskkonnaprobleemidele, viime ellu oma eesmärki, milleks on inimkonna, keskkonna ja talentide kestlikkus.