Vesi


Kasutame oma toodete valmistamisel vett, seetõttu tähendab tarbijatele parima kvaliteediga toote pakkumine parima võimaliku vee kasutamist. Samal ajal on oluline pöörata tähelepanu sellele, et vesi on piiratud ressurss. Oleme võtnud eesmärgiks optimeerida oma veekasutust globaalselt läbi efektiivsuse, uuenduslike protsesside ja uute tehnoloogiate.

Meie eesmärgid & kohustused

  • Tõsta aastaks 2015 veekasutuse efektiivsust tootmisühiku kohta 20% võrra.
  • Püüelda positiivse veebilansi poole meie tegevuspiirkondades, mis kannatavad veepuuduse käes.
  • Tagada 2015. aasta lõpuks 3 miljonile inimesele arenevates riikides juurdepääs ohutule veele.

Kõikidel meie turgudel Euroopas otsime pidevalt võimalusi veekasutuse täiustamiseks:

  • Suurbritannias on Walkers vähendanud suurimas kartulikrõpsutehases veetarbimist võrreldes 2001. aastaga 42%.
  • Lisaks on Suurbritannias tegutsev ettevõte suutnud kolme aasta jooksul vähendada veetarbimist kohalikes tehastes 45% võrra kilogrammi toote kohta.
  • Aastal 2009 vähendas ettevõte tarbimist 14,6%, seega oleme teel oma eesmärgi täitmise suunas.
  • Belgias on meie investeeringud tehastesse viinud võrreldes 2006. aasta arvudega üle 30% vee kokkuhoiuni.
  • 2010. aastal avas PepsiCo tootemärk Marbo 4 miljonit eurot maksnud veetöötlusjaama Backi Maglici tehases Serbias.
  • Viimase kolme aasta jooksul on PepsiCo Foods Iberia vähendanud veetarbimist 20%.