Kliimamuutused


Süsiniksdioksiidi ja teiste kasvuhoonegaaside negatiivne mõju ülemaailmsele temperatuurile, ilmastikumustritele ning äärmuslike ilmastikutingimuste ja looduskatastroofide sagedusele ja raskusastmele on saanud ülemaailmseks mureks.

PepsiCo Europe tegeleb pidevalt kliimamuutustega ja üritab vähendada meie mõju maavaradele – alates taastuvate energiaallikate kasutamise suurendamisest kuni energiakulu vähendamiseni.

Meie eesmärgid & kohustused

  • Vähendada aastaks 2015 energiatarbimist tootmisühiku kohta 25% võrreldes 2006. aastaga.
  • Vähendada meie tarbimist 10%.
  • Püüelda selle poole, et taastuvenergia moodustaks 10% energiatarbimisest.Turu tasandil teevad meie ettevõtted juba suuri edusamme energiakasutuse tõhustamiseks kõigis toote elutsükliga seotud riikides:
  • Belgias kasutame juba praegu oma tehastes ja investeeringutes 100% rohelist energiat, mis on viinud energiatarbimise vähenemiseni 5% võrra.
  • Zeebrugge tehas Belgias on üks parimad PepsiCo tehaseid üle maailma. Tehas investeeris energiakasutuse tõhustamise tehnoloogiatesse, mis tõi kaasa energiatarbimise vähenemise 10% võrra.
  • PepsiCo Italy oli üks esimesi maailmas, kes võttis kasutusele uued joogiautomaadid, mis pakuvad keskmiselt üle 40% energiasäästu võrreldes tavaautomaatidega.
  • Madalmaades ostame ainult rohelist energiat ning meie tehas Broek op Langedijk kasutab biogaasi, mis pärineb meie jäätmevee käitlussüsteemist ja mis rahuldab ligikaudu 10% meie energiavajadusest.
  • Viimase kolme aastaga on PepsiCo Foods Iberia vähendanud oma energiatarbimist 7% võrra.
  • 2011. aastal sai Lõuna-Venemaal Aasovi linnas asuv uus suupistetehas rohelise ehituse sertifitseerimise instituudilt (GBCI) LEED hõbesertifikaadi.
  • PepsiCo Aasovi tehase eeldatav energiasääst ulatub üle 18%, projekti veesääst on üle 40%, võrreldes projekteeritud torustiku võimsusega, ning joogivett ei tarbita kastmiseks enam üldse.